Kl. I a T język polski Teresa Rydzewska

I a T

22.06.2020 r.

Temat lekcji. Antynomie myśli barokowej.

Zapoznajcie się z rozdziałem 32 na str.167-170

Opracujcie to zagadnienie wg następującego planu:

  1. Znaczenie słowa antynomie
  2. Filozofia XVII w.- przerysujcie wykres ze str.167
  3. Najwięksi filozofowie XVII w i ich poglądy – str.170

Następnie przeczytajcie „Myśli” Pascala na str.168 i wykonajcie polecenia: 1,2,4 na str.168

Pozdrawiam!