Kl. II d T język polski Teresa Rydzewska

Kl. II d T

22.06.2020 r.

1.Temat lekcji. „Kordian” jako polemika z III cz. „Dziadów”.

 

Dzisiaj proszę , abyście zapoznali się z rozdziałem 28 na str. 154-157

Przeczytajcie fragment „Kordiana” na str. 154-156 , a następnie wykonajcie polecenia: 1( a,b,c,d) na str.156 oraz polecenia 5,6,7,9 na str.157

Te zadania wykonujecie w zeszycie, ale ich nie odsyłajcie.

 

2.Temat lekcji. Dramat o przyczynach upadku powstania listopadowego- „Kordian”  

Zapoznajcie się ,proszę z rozdziałem 29, a w następnej kolejności odpowiedzcie pisemnie na pytania : 2. 4, 7, na str.163. Odpowiedzi zapiszcie w zeszytach i ich nie odsyłajcie.

Pozdrawiam!