Kl. I b Lo język polski Teresa Rydzewska

I b LO

23.06.2020 r.

Temat lekcji. Fenomen piękna i czasu w poezji Daniela Naborowskiego.

Poeci barokowi często pisali teksty, które należały do tzw. nurtu dworskiego, którego cechą były nowinki literackie, a efektem miało być zaskoczenie odbiorców. Poeci tego nurtu poszukiwali nowatorskiej formy wiersza oraz nowych , różnorodnych środków stylistycznych.

W pierwszej kolejności zapoznajcie się z rozdziałem 38 na str.191-193

Następnie zróbcie notatkę wg planu:

1.Informacje o życiu i twórczości Daniela Naborowskiego.

2.Forma gatunkowa – panegiryk.

3.Kontekst historyczny.

A teraz przeczytajcie wiersz pt. „Na oczy królewny angielskiej..” na str.192 i wykonajcie polecenia 1,2,3,4 na str.192.

W wykonaniu poleceń pomocne będą pojęcia kluczowe na str.193

Ważne – Q nowym roku szkolnym w pierwszych miesiącach kl.drugiej będziecie korzystać z dotychczasowego podręcznika „Obicza epok” kl. 1.2 , a później trzeba będzie przynosić podręcznik pt. „Oblicza epok” Kl.2.1 ( WSiP)

Pozdrawiam!