Kl. I c T język polski Teresa Rydzewska

I b c T

23.06.2020 r. Temat lekcji. Barok – epoka przeciwieństw.

Dzisiaj wchodzimy w kulturę baroku.

Proszę zapoznać się z rozdziałem 31na str.162-163.

Wykonajcie notatkę wg. Następującego planu;

  1. Czas trwania epoki baroku.
  2. Pochodzenie i sens znaczeniowy słowa barok.
  3. Kontekst kulturowy.
  4. Kontekst historyczny.
  5. Kontekst religijny.

WAŻNE! W następnym roku szkolnym będziecie korzystać na początku roku z poprzedniego podręcznika pt. „Oblicza epok” Kl, 1.2, a następnie będzie potrzebny podręcznik Kl. 2.1

Pozdrawiam!