Kl. III d T język polski Teresa Rydzewska

Kl. III d T

 

23.06.2020 r.

 

  1. Temat lekcji. Rewolucja i jej skutki – Stefan Żeromski „Przedwiośnie”.

 

Dzisiaj warto przyjrzeć się rewolucji, którą widział Cezary Baryka, przebywając w Baku . W 1917 roku w całą Rosję ogarnęła Wielka Rewolucja Październikowa, która wybuchła pod wpływem komunistycznej ideologii głoszonej przez Włodzimierza Ilicza  Lenina. Włodzimierz Ilicz Lenin opracował koncepcję państwa komunistycznego na postawie prac Marksa I Engelsa. Rewolucja więc była czymś w rodzaju wojny domowej, kiedy przywódcom rewolucji udało się sprowokować prostych ludzi, niezadowolonych ze swojego życia, do wyjścia na ulicę. Pod wpływem rewolucyjnych haseł te ogromne masy ludzi uwierzyły, że polepszą swoje życie , gdy pomogą wymordować ludzi bogatych ( arystokrację i szlachtę) . Doszło więc do śmierci tysięcy obywateli Rosji, w tym także cara i jego rodziny

Proszę więc abyście przeczytali fragmenty „Przedwiośnia” w 44 rozdziale, a następnie wykonajcie polecenia do tekstu  : 1, 2,3, 4,6, 9. Polecenia proszę wykonać w zeszytach i ich nie odsyłajcie.

 

2.Temat lekcji. Projekty odrodzonego państwa – Stefan Żeromski „Przedwiośnie”.

Proszę zapoznać się z rozdziałem 45. Przeczytajcie fragment „Przedwiośnia , a następnie wykonajcie polecenia do tekstu : 1, 3,4,6.

Życzę owocnej pracy .