Staże zawodowe

Uwaga!

Osoby, które brały i biorą udział w działaniach projektu Nr: RPDS.10.04.01-02-0014/18 Rozwój kompetencji zawodowych wraz z unowocześnieniem bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich” zapraszam na konsultacje w sprawie staży związanych z projektem. 

Konsultacje odbędą się w okresie  do 25 czerwca do 6 lipca. 

kontakt: 601 882 542

Udział obowiązkowy