Kl. III b T język polski Teresa Rydzewska

Kl. III b T

25.06.2020 r.

Temat lekcji. Poetyckie i nie tylko poszerzanie języka – Bolesław Leśmian „Ballada bezludna”

Przeczytajcie w rozdziale 59 wiersz Leśmiana , a następnie wykonaj polecenia 2,2,3.

W przyszłym roku szkolnym będzie jeszcze naa kilku lekcjach potrzebny podręcznik „Zrozumeć tekst , zrozumieć człowieka” cz. 2.2. Przeczytać powinniście także przeczytać przez wakacje  „Granicę” Zofii Nałkowskiej.W przyszłym roku będzie trzeba przecztać „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza, opowiadania Tadeusza Borowskiego, „Inny świat” G. Herlinga-Grudzińskiego, „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall, „Dżumę „ Alberta Camuse`a. Jeżeli zechcecie, możecie trochę czytać na zapas i robić notatki.

 

Pozdrawiam i życzę miłych wakacji oraz  szczęśliwego powrotu do szkoły w nowym roku szkolnym.