Pracownicy młodociani Szkoły Branżowej

Witam. Informuję, że na podstawie pisma Pana Piotra Bartosiaka – Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej,  uczniowie będący młodocianymi pracownikami, wracają do realizacji nauki zawodu. (…) „OD 29 CZERWCA 2020 R. przywraca się realizację ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH U PRACODAWCÓW DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA BĘDĄCYCH MŁODOCIANYMI PRACOWNIKAMI.”   Oznacza […]