Pracownicy młodociani Szkoły Branżowej

Witam.

Informuję, że na podstawie pisma Pana Piotra Bartosiaka – Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej,  uczniowie będący młodocianymi pracownikami, wracają do realizacji nauki zawodu.

(…) „OD 29 CZERWCA 2020 R. przywraca się realizację ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH U PRACODAWCÓW DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA BĘDĄCYCH MŁODOCIANYMI PRACOWNIKAMI.”

 

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., REALIZOWAĆ PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE U PRACODAWCY zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Uczniowi, będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.