1BLO GEOGRAFIA

TO JUŻ SZÓSTA OCENA II SEMESTRU
* bez ocen pozytywnych: Czarnota, Czerwiński, Janowicz, Jaworska, Krause, Kuczyńska, Rzepecki,
Siek, Szawłowska, Szłapa, Szostak, Zabiega
* ZALICZENIE i SEMESTRU (zadania z grudnia 2020r.) Jaworska, Krause, Kuczyńska, Orawiec

24.02.2021 GOSPODARCZE ZASTOSOWANIE SKAŁ
* podział surowców mineralnych ze względu na ich wykorzystanie:
– w przemyśle energetycznym
– w przemyśle metalurgicznym (hutnictwie)
– w przemyśle chemicznym
– w budownictwie

24.02.2021 TEORIA TEKTONIKI PŁYT LITOSFERY
* poęcia: PŁYTY KONTYNENTALNE, PŁYTY OCEANICZNE, KONWEKCJA
* MAPA – nazwy największych płyt litosfery
* opisz zjawiska: SPREDING, SUBDUKCJA

25.02.2021 GRANICE PŁYT LITOSFERY
* scharakteryzuj zjawiska geologiczne występujące na granicach:
– rozbieżnych
– zbieżnych
– transformujących
Powodzenia JM