2BLO GEOGRAFIA

TO JUŻ SZÓSTA OCENA II SEMESTRU -bez ocen Hołyś Kaczmarzyk Kosior Markowska Mocyk Teneta Hołodowski Ignatowicz Liszka Owczarz Pałka
ZADANIA GRUDNIA 2020… zaliczenie I semestru: Mocyk, Ignatowicz, Liszka, Owczarz

23.02.2021 ROZMIESZCZENIE I WIELKOŚĆ POGŁOWIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA ŚWIECIE
INTERNET * 6 państw z najwyższym pogłowiem:
bydła
owiec
trzody chlewnej
drobiu
25.02.2021 GOSPODARKA LEŚNA NA ŚWIECIE
* wyjaśnij pojęcia: LEŚNICTWO, GOSPODARKA LEŚNA
* wymień najważniejsze typy lasów występujących naturalnie na Ziemi
INTERNET* 10 państw mających największą lesistość (podaj % powierzchni państwa)

25.02.2021 FUNKCJE LASÓW
* scharakteryzuj funkcje lasów:
-ekologiczne (przyrodnicze)
-społeczne
-gospodarcze
Powodzenia JM