2e T Podstawy przedsiębiorczości

Dzień dobry. Wysyłam tematy lekcji oraz zagadnienia do opracowania. Proszę o zrobienie notatki z wysłanych zagadnień. Jeśli potrafisz odpowiedzieć na pytania pod napisem WYJAŚNIJ to gratuluję zrozumienia tematu. W razie problemów proszę o kontakt. Macie utworzoną grupę na TEAIMS , gdzie będziemy mogli w takich sytuacjach połączyć się całą klasą i porozmawiać o zaistniałych trudnościach w danym temacie. Tam również będę podawać Wam link do sprawdzianów. Powodzenia.

Temat: Rynek pracy

 Zagadnienia do opracowania

 • bodźce skłaniające człowieka do pracy
 • motywy aktywności zawodowej człowieka
 • podmioty rynku pracy
 • popyt i podaż na rynku pracy
 • czynniki wpływające na wielkość popytu i podaży na rynku pracy
 • podstawowe mierniki i wskaźniki rynku pracy, w tym współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia
 • nierównowaga na rynku pracy

 Wyjaśnij

 • z definiuj pojęcia: „praca”, „aktywność zawodowa”, „współczynnik aktywności zawodowej”, „wskaźnik zatrudnienia”, „bezrobocie”, „stopa bezrobocia”
 • wymień i omów bodźce skłaniające człowieka do pracy
 • motywy aktywności zawodowej człowieka
 • czym jest rynek pracy i wymienia jego podmioty
 • przeanalizuj popyt na pracę i podaż pracy, uwzględniając czynniki wpływające na wielkość popytu i jej podaży
 • wymień i scharakteryzuj przyczyny i konsekwencje zjawiska nierównowagi na rynku pracy

 

Temat: Poszukiwanie pracy

Zagadnienia do opracowania

 • aktywne poszukiwanie pracy
 • rozpoznanie rynku pracy
 • rozpoznanie własnych predyspozycji i możliwości zawodowych
 • kompetencje miękkie
 • metody poszukiwania pracy
 • źródła informacji o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy
 • ocena własnych kompetencji i możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez wolontariat, praktyki lub staż oraz znalezienia pracy
  na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym

 

Wyjaśnij

 • czym jest aktywne poszukiwanie pracy
 • na czym polega rozpoznanie rynku pracy (uwzględniając zawody deficytowe
  i nadwyżkowe, najczęstsze oczekiwania pracodawców)
 • zidentyfikuj źródła informacji o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy
 • wymień kompetencje miękkie, na które najczęściej zwracają uwagę pracodawcy
 • na czym polega rozpoznanie własnych predyspozycji i możliwości zawodowych
 • wymień sposoby zdobycia doświadczenia zawodowego
 • wymień i omów sposoby poszukiwania pracy
 • uzasadnij konieczność jednoczesnego korzystania z kilku metod szukania pracy