4DT GEOGRAFIA

TO JUŻ SZÓSTA OCENA II SEMESTRU- bez ocen: Grochowski, Dydyk, Verhazova
Zaliczenie I semestru (zadania z grudnia 2020r.) Grochowski, Dydyk

23.02.2021 TRANSPORT SAMOCHODOWY W POLSCE
* nazwy autostrad (np. A4) i ich przebieg na terenie Polski (nazwy miast na trasie), długość (km)
* przyczyny i skutki budowy autostrad i dróg ekspresowych w Polsce

23.02.2021 TRANSPORT KOLEJOWY, WODNY, LOTNICZY W POLSCE
INTERNET* przewozy ładunków transportem kolejowym w Polsce (grupy ładunków, %, rok)
INTERNET * najdłuższe kanały śródlądowe w Polsce – 10 (nazwa, długość km)
INTERNET * największe porty lotnicze w Polsce (lokalizacja- liczba pasażerów)

24.02.2021 ŁĄCZNOŚĆ W POLSCE
* wymień 2 korzyści dla ludności, płynące z rozwoju nowoczesnej łączności
* podaj 2 przyczyny nierównomiernego dostępu do środków łączności na obszarze Polski
* wyjaśnij, dlaczego rozwój internetu ogranicza zapotrzebowanie Polaków na usługi pocztowe,
ale równocześnie zwiększa popyt na te usługi
Powodzenia JM