Klasa II fT – język polski

Witam. Temat lekcji: Podróż Kordiana w poszukiwaniu wartości.
Proszę na podstawie aktu II lektury prześledzić wędrówkę tytułowego bohatera. Motyw wędrówki jest często wykorzystywany w różnych gatunkach literackich. Kordian po nieudanej próbie samobójczej wyrusza w podróż po Europie. Istotne jest to, czy znalazł wartość, której zamierzał się poświęcić oraz co dostrzegł w poszczególnych miejscach. W piątek na Teams omówimy ten motyw. Kadłubowska