HIS 3dT

3dT
Na następnej lekcji odbędzie się sprawdzian, wyślę wam test do rozwiązania, test będzie miał ograniczenie czasowe. Proszę punktualnie wejść na e-lerning
Temat lekcji; Komuna Paryska
Powstanie III republiki francuskiej
Okoliczności proklamowania Komuny Paryskiej
Represje wobec Komunardów
Kobiety we francuskich rewolucjach

Prosze przeczytać temat z podręcznika str.104-108
Wykonajcie notatkę do zeszytu.
Praca z tekstem źródłowym; podręcznik str. 105 Deklaracja programowa Komuny Paryskiej
Polecenie 1 Przedstaw cele Komuny Paryskiej
Polecenie 2 Opisz prawa, które zamierzano przyznać obywatelom francuskim
Praca z tekstem źródłowym; podręcznik str 106 Polacy w Komunie Paryskiej
Polecenie 1 Dlaczego w walkach Komuny Paryskiej brało udział wielu Polaków?
Praca z ikonografią; podręcznik str 108 Kobiety we francuskich rewolucjach
Polecenie 1 Scharakteryzuj rolę kobiet we francuskich rewolucjach
Zadania robicie w zeszycie.
Dziękuję