WOK – 2e T

26.02.21 Temat: Przekraczanie granic gatunkowych – o nowych praktykach w sztuce.

Witam wszystkich uczniów.

Temat dzisiejszej lekcji jest w waszych podręcznikach na str. 91

Szczególnie proszę zwrócić uwagę na: ASAMBLAGŻ str 91, INSTALACJA str. 92, MEDIA ART str 96. jedna z tych trzech rzeczy będzie na kartkówce. (w późniejszym terminie podam datę)

KULTURA, SZTUKA I MY Dzieło sztuki dawniej i dziś. Do XX w. za dzieło sztuki uważano materialny obiekt wytworzony zgodnie z określonymi regułami po to, by odwzorować rzeczywistość, wykonać określony przedmiot lub wyrazić przeżycia w sposób poruszający albo pouczający widza. Dzieła sztuki powszechnie uznawano za piękne, oryginalne, wyróżniające się spośród innych wytworów człowieka, wyjątkowo dobrze wykonane – po mistrzowsku, z wyobraźnią i w wyniku trafnego doboru środków wyrazu plastycznego. Obecnie dziełem sztuki może być nie tylko przedmiot wykonany, wybrany lub celowo przetworzony przez artystę, lecz także sama aktywność twórcy czy nawet jego pomysł lub projekt, uznane za dzieło przez znawców. Współczesne dzieła sztuki są przede wszystkim efektem poszukiwania nowych form wyrazu, dlatego dziś do kreacji artystycznych zalicza się zarówno prace z kręgu tradycyjnie rozumianych sztuk plastycznych, jak i nietypowe obiekty oraz konstrukcje. Formy dzieł sztuki: tradycyjne – obrazy, rysunki, grafiki, rzeźby, budowle, przedmioty sztuki użytkowej; nowoczesne – fotografie, fotokolaże, fotomontaże, filmy, przedmioty gotowe, nowe praktyki sztuki – obiekty, asamblaże, instalacje, nagrania audio-wideo. Zadanie dla chętnych – do 05 marca Wymień cechy zjawiska, jakim są nowe praktyki sztuki ?

Dziękuję i pozdrawiam