3LO GEOGRAFIA

7.04.2021 LEKCJA POWTÓRZENIOWA-USŁUGI W POLSCE * Opisz wpływ usług na przestrzeń geograficzną Polski; – na środowisko przyrodnicze – na życie człowieka i działalność gospodarczą 7.04 2021 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ * Wyjaśnij, na czym polega polityka spójności prowadzona przez unię Europejska * Wskaż korzyści gospodarcze wynikające z członkostwa Polski w unii Europejskiej PS. Zaliczenie I […]

3BT GEOGRAFIA

7.04.2021 ZNACZENIE USŁUG W GOSPODARCE * Podaj po 3 przykłady usług: – materialne – niematerialne * Podaj po 3 przykłady usług: – podstawowe – wyspecjalizowane * internet – 10 państw: zatrudnienie w usługach powyżej 70% 7.04.2021 ETAPY ROZWOJU USŁUG * Scharakteryzuj rodzaje usług dominujących w krajach: – przedindustrialnych – industrialnych – postindustrialnych

4DT GEOGRAFIA

7.04.2021 STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W POLSCE * Wyjaśnij pojęcie: ANTROPOPRESJA * Opisz największe zagrożenia dla środowiska naturalnego związane z rozwojem cywilizacji 13.04.2021 POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO REGIONÓW POLSKI * Wymień PRZYCZYNY dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski * opisz SKUTKI zróżnicowania w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski 13.04.2021 ZANIECZYSZCZENIE śRODOWISKA NATURALNEGO POLSKI * internet – 6 województw, […]

1BLO GEOGRAFIA

7.04.2021 LEKCJA POWTÓRZENIOWA-PROCESY ENDOGENICZNE Zadanie 1. Dokończ zdanie.Wybierz odpowiedź spośród podanych. Siła wprawiająca w ruch płyty litosfery to…. A. konwekcja B. astenosfera C. nieciągłość Moho D. dywergencja Zadanie 2. Przyporządkuj typom granic między płytami litosfery miejsca, w których te granice występują. A. Granica rozbieżna B. Granica zbieżna (subdukcja) C. Granica zbieżna (kolizja) a) Wybrzeża Pacyfiku […]

Internat gr. 1 i 2

Światowy Dzień Zdrowia oraz Dzień Pracownika Służby Zdrowia   Tylko w chorobie ceni się zdrowie, mówi jedno z popularnych haseł. Światowy Dzień Zdrowia jest więc najlepszą okazją do tego, by zadbać o własny organizm. 7 kwietnia obchodzimy święto tych, którzy z ogromną cierpliwością dbają o nasze zdrowie i przynoszą ulgę w cierpieniu. Koronawirus: Sytuacja w […]