Klasa 2d LO – język polski

Temat 1 : Topos „świata teatru” w „Lalce” B. Prusa Cele : Przypomnienie toposu „theatrum mundi” oraz „vanitas” Analiza porównawcza tekstów Plan pracy : Czytacie fragment powieści ( „Teatr marionetek Rzeckiego” str. 328 w podręczniku ) Zinterpretujcie tytuł powieści na podstawie przeczytanego fragmentu. Podajcie w punktach inne sposoby interpretacji Zanotujcie wyjaśnienie motywu „theatrum mundi” oraz […]

Klasa 2a LO – język polski

Temat 1 : Wokulski – pozytywista Cele : Analiza sylwetki Wokulskiego jako bohatera nowych czasów ( self – made man ) Wskazywanie w jego działaniu sposobów realizacji haseł pozytywizmu Plan pracy : Czytacie trzy fragmenty powieści na str. 220 – 221 w podręczniku Dlaczego scenę w winiarni Hopfera można nazwać symboliczną w odniesieniu do całego […]

Klasa Ia LO – język polski

Temat 1 : Retoryka dyskusji Cele : Przypomnienie terminu retoryka Rozróżnianie perswazji i manipulacji Poznanie językowych środków retorycznych Plan pracy : Zapoznajecie się z informacjami na str. 87 Wypisujecie zasady retoryki ( wraz z krótkim wyjaśnieniem ) Wyjaśniacie różnice między retoryką i erystyką oraz perswazją i manipulacją Wypisujecie językowe środki retoryczne ze str. 88 i […]

Klasa ID T – historia

Witajcie drodzy Uczniowie! Klasa ID T – historia 09.04.2021 r. 13.04.2021 r. Temat lekcji: Państwo polskie w dobie rozbicia dzielnicowego. (temat na dwie lekcje) Proszę przeczytać temat lekcji str. 250-256. Proszę zapisać temat lekcji, punkty i notatkę do zeszytu. Proszę wejść na poniższe adresy stron internetowych i obejrzeć zamieszczone tam filmy https://www.youtube.com/watch?v=AY8B7n3xe24 https://www.youtube.com/watch?v=JgQkU6Cph8g https://www.youtube.com/watch?v=URcdA0g_VT8

2aT e-lekcje języka polskiego 09.04. (piątek)

Witam ponownie, na dzisiejszych e-lekcjach omawialiśmy fragmenty powieści o Don Kichocie Temat: Błędny rycerz. Analiza fragmentów „Przemyślnego szlachcica Don Kichote z Manczy”. Analizując fragmenty skoncentrowaliśmy się na słynnej scenie walki z wiatrakami- Don Kichot widzi w nich olbrzymy. Rozpoczyna natarcie, na skutek którego kruszy kopię i spada z konia… Wyjaśniliśmy też sobie pojęcie donkiszoterii: https://educalingo.com/pl/dic-pl/donkiszoteria […]

Klasa 1 aT BHP

Lekcja 24 Temat: Rodzaje urazów, ocena stanu osoby poszkodowanej. Wynikiem wypadku przy pracy są urazy powodujące pogorszenie stanu zdrowia osoby poszkodowanej. Tymi urazami mogą być skręcenia, stłuczenia, wybicia, zwichnięcia, naderwania lub zerwania ścięgien, pęknięcia lub złamania kości, rany, krwotoki, wstrząśnienia mózgu, poparzenia termiczne i chemiczne, skutki  porażenia prądem elektrycznym. Ocena stanu osoby poszkodowanej- będąc świadkami […]