INTERNAT GR.V

Dzień dobry. 12 kwietnia obchodzimy bardzo słodkie święto-Dzień czekolady. Czekolada spożywana w umiarkowanych ilościach może również mieć pozytywny wpływ na zdrowie. Substancje zawarte w czekoladzie pozytywnie wpływają na układ krążenia i pracę mózgu. Nie można oczywiście zapominać o wyraźniej poprawie nastroju. Smacznego https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/region/dzien-czekolady—1204.html 12 kwietnia to Dzień Czekolady, jeden z kilku w ciągu roku Mimo […]

3DT GEOGRAFIA

12.04.2021 ETAPY ROZWOJU USŁUG * Opisz rolę usług, które dominują w krajach: – przedindustrialnych – industrialnych – postindustrialnych 15.04.2021 KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU * Wymień rodzaje transportu ze względu na środowisko, w którym się odbywa * Opisz elementy infrastruktury transportowej 16.04.2021 TRANSPORT KOLEJOWY * internet-10 państw-największa długość linii kolejowych na świecie * internet 10 przykładów-sieć kolei […]

3BT GEOGRAFIA

12.04.2021 KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU * Wymień rodzaje transportu ze względu na środowisko, w którym się odbywa * Opisz elementy infrastruktury transportowej 14.04.2021 TRANSPORT SAMOCHODOWY * internet-10 państw-największa liczba użytkowanych samochodów (szt/tys.os.) * internet-10 państw-największa gęstość utwardzonych dróg kołowych 14.04.2021 TRANSPORT KOLEJOWY * internet-10 państw-największa długość linii kolejowych na świecie * internet-10 przykładów-sieć kolei dużych prędkości […]

Szkolenie mundurowe – klasa 1bLO – Jan Kędziora

Temat : Zasady zachowania żołnierzy (uczniów) podczas przysięgi (ślubowania) Materiały do zajęć na dzień 13.04.2021 Wysyłam Wam materiały na temat: Zasady zachowania żołnierzy (uczniów) podczas przysięgi (ślubowania). Wysyłam ją również na stronę Microsoft Teams Proszę o wykonanie następujących zadań. Proszę o wykonanie następujących zadań Zapoznać się z materiałem dotyczącym tematu zajęć. Wykonanie notatek z tematu […]

Internat gr 1

Poczucie własnej wartości, samoocena, samoakceptacja to pojęcia, które są często stosowane zamiennie, mimo że nie oznaczają tego samego. Są to bardzo ważne aspekty ludzkiego życia – dążymy do podnoszenia swojej samooceny, poczucia wartości i samoakceptacji. Chcemy siebie lubić, szanować i doceniać. Często jednak okazuje się to trudne do osiągnięcia. Niektórzy ludzie “od urodzenia” cieszą się […]

2bLO e-lekcja języka polskiego 12.04. (poniedziałek)

Witam ponownie, na dzisiejszej lekcji ustaliliśmy kolejność pracy z tekstami romantycznymi. Temat: Epoka romantyzmu- organizacja pracy na lekcjach poświęconych epoce Epokę będziemy omawiać według nazwisk twórców: Adam Mickiewicz Juliusz Słowacki Zygmunt Krasiński Cyprian Kamil Norwid Czyli najpierw twórczość Mickiewicza. Dwie „dłuższe” lektury, jakie obowiązują nas w tej epoce to „Konrad Wallenrod” i „Dziady cz. III” […]

4BT GEOGRAFIA

12.04.2021 STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W POLSCE * Wyjaśnij pojęcie: ANTROPOPRESJA * Wymień największe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego związane z rozwojem cywilizacji 16.04.2021 ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA POLSKI * INTERNET- 6 województw-największa emisja zanieczyszczeń gazowych * INTERNET- całkowita emisja SO2 i NOx według źródeł zanieczyszczeń PS. ZA TYDZIEŃ – OCENY ROCZNE Hutnik Pagórska Wojtczak Delinowska HUTYRA Jadach Zawada […]

2BT GEOGRAFIA

12.04.2021 PODZIAŁ ZWIERZĄT HODOWLANYCH * Wyjaśnij pojęcia: chów zwierząt, hodowla zwierząt * Opisz podstawowe typy chowu zwierząt; – ekstensywny – intensywny * Dokonaj podziału zwierząt na grupy, podając przykłady zwierząt i wykorzystanie gospodarcze 16.04.2021 GOSPODARKA LEŚNA NA ŚWIECIE * Wyjaśnij pojęcia: leśnictwo, gospodarka leśna * internet-10 państw mających największą lesistość na świecie (ile % ?) […]