Internat gr 1

Poczucie własnej wartości Poczucie własnej wartości jest szerokim pojęciem, które zawiera w sobie zarówno wspomniane już samoocenę i samoakceptację. Poczucie własnej wartości to połączenie poczucia własnej godności, szacunku wobec siebie oraz pewności siebie, które wpływają na efekty i skuteczność naszych działań. Amerykański psycholog, N. Branden dodaje wyróżnił dwa, bardzo ważne aspekty poczucia własnej wartości: samoskuteczność […]

Klasa 3 dT PKM

Lekcja 47 Temat: Szlifiowanie- rodzaje szlifierek, rodzaje szlifowania. Szlifowanie jest mechaniczną obróbką wykańczającą stosowaną po toczeniu, roztaczaniu, frezowaniu lub wierceniu. Polega na zdjęciu zbędnej warstwy materiału- najczęściej bardzo małej (dziesiętne części milimetra)- za pomocą ściernic. Szlifowanie realizuje się na szlifierkach. Szlifierki dzielą się ze względu na przeznaczenie. Do szlifierek ogólnego przeznaczenia należą szlifierki do wałków, […]