HIS 2eT

Klasa 2
Temat lekcji; II Rzeczpospolita
1 Reformowanie kraju
2 Gospodarka II Rzeczypospolitej
3 Rzeczpospolita wielonarodowa
4 Sport w niepodległej Polsce
Proszę przeczytać temat z podręcznika str. 149-153
Praca z mapą; podręcznika str. 150 Rozwój gospodarczy II RP
Polecenie 1 Wymień obszary największego uprzemysłowienia II RP
Polecenie 2 Odpowiedz, dlaczego na budowę COP-u wybrano teren w południowo centralnej części Polski
Zwróć uwagę na diagram- podręcznik str. 151 Struktura narodowościowa II RP według spisu powszechnego z 1921 r, wypisz do zeszytu jaki procent mniejszości narodowych zamieszkiwał Polskę .
Zadanie 1 Odszukaj informacje na temat osiągnięć sportowych, muzycznych i kulturalnych polskich twórców w okresie międzywojennym
Wykonaj kartę pracy – proszę wydrukować i włożyć do zeszytu. Sprawdzimy po powrocie do szkoły
karta-pracy-ii-rzeczpospolita (1)