GW:Rozwiązywanie konfliktów

Temat : Rozwiazywanie konfliktów

Dzień dobry Droga Młodzieży,

Dziś poruszymy zagadnienia odnoszące się do rzeczy powszechnej, czyli konfliktów oraz  sposobów ich konstruktywnego rozwiązywania, w tym również w miejscach zatrudnienia.

Konflikt:

 • —Zetknięcie się co najmniej dwóch, zależnych od siebie nawzajem stron, z których co najmniej jedna dostrzega niemożliwą do pogodzenia różnicę poglądów, wartości lub interesów.
 • —Towarzyszą mu zawsze emocje, które mają wpływ na ocenę sytuacji.

Pożyteczne funkcje konfliktu:

 • —sprzyja znajdowaniu problemów w organizacji- konflikty uwidaczniają istniejące w niej napięcia, niepokoje, różnice interesów;
 • —stymuluje poszukiwanie nowych rozwiązań -rozwiązując konflikt, wprowadza się zazwyczaj nowy sposób funkcjonowania organizacji w pewnym zakresie;
 • —pobudza efektywność- skonfliktowane strony przeważnie rywalizują ze sobą, co sprzyja osiąganiu przez nie lepszych wyników;

Sygnały świadczące o zbliżaniu się konfliktu

 • —Ochłodzenie kontaktów interpersonalnych -Członkowie zespołu, dotychczas spędzający wspólnie przerwy, przychodzący i wychodzący wspólnie z pracy, dużo ze sobą rozmawiający, wspólnie rozwiązujący problemy, nagle przestają zachowywać się jak dotychczas – kontakty się rozluźniają.
 • —Usztywnienie komunikacji
  ◦Strony skonfliktowane zaczynają zwracać się do siebie w sposób formalny.
  ◦Zamiast swobodnej, bezpośredniej rozmowy strony zaczynają używać poczty elektronicznej, faksu lub nawet piszą do siebie notatki służbowe.
 • —Ujawnienie się silnych emocji
  ◦Skonfliktowane strony okazują silne emocje.
  ◦Może to przybrać formę zbyt silnego, emocjonalnego reagowania na poglądy wyrażane przez stronę przeciwną.

Kierunki konfliktu

—Eskalacja
◦Źródło konfliktu przestaje mieć znaczenie, a zaczynają dominować emocje.
◦Strony skupiają się na „zwycięstwie” za wszelką cenę.
◦Do eskalacji konfliktu dochodzi zazwyczaj wtedy, gdy w sprawie konfliktu nie zostanie podjęte odpowiednie działanie.

—Załagodzenie
◦Interakcje stron konfliktu stają się mniej intensywne, łagodniejsze.
◦Nie prowadzi ono do usunięcia źródła konfliktu, tylko do tego, że jego przebieg jest mniej gwałtowny.
◦Można określić je mianem „leczenia objawów”.

—Rozwiązanie
◦Usunięte zostaje źródło konfliktu.
◦Można określić je mianem „leczenia przyczyn”.

Działania kierownika, gdy obserwowane są sygnały zbliżającego się konfliktu

—Określenie strony konfliktu
◦Kto z kim ma problem?

—Określenie stanowiska stron konfliktu
◦Co stanowi problem?

—Określenie, jakie interesy stoją za stanowiskami stron
◦Dlaczego stanowi to problem?

—Poszukiwanie rozwiązań

—Określenie możliwych sposobów rozwiązania
◦Dostępne opcje.

—Wybór ostatecznego sposobu rozwiązania konfliktu.

Sposoby rozwiązywania konfliktów

—Negocjacje
◦Forma porozumiewania się stron konfliktu, polegająca na tym, że zainteresowani składają wzajemne propozycje i kontrpropozycje, a konflikt jest rozwiązany wtedy, gdy obie strony osiągną zgodę.

—Mediacje
◦Sposób rozwiązywania konfliktów, polegający na tym, że osoba trzecia (mediator – często kierownik skonfliktowanych stron) pomaga stronom we wzajemnej komunikacji i osiąganiu porozumienia.
◦Na przyjęcie wypracowanego wspólnie rozwiązania strony konfliktu godzą się dobrowolnie.
◦Będąc mediatorem konfliktu w zespole pracowniczym, należy pamiętać o tym, aby:
–być bezstronnym wobec stron konfliktu;
–dbać o zachowanie równowagi pomiędzy stronami;
–nie wysuwać konkretnych propozycji rozwiązania sporu.

—Arbitraż
◦Sposób rozwiązywania konfliktów, polegający na tym, że osoba trzecia (arbiter – niezaangażowany w konflikt) narzuca rozwiązanie według swojego uznania.
◦Rozwiązanie to jest przymusowe dla stron konfliktu.
◦Będąc arbitrem konfliktu w zespole pracowniczym, warto pamiętać o tym, aby:
–być bezstronnym;
–dbać o zachowanie równowagi pomiędzy stronami;
–rozpoznać dokładnie sytuację, a w szczególności wysłuchać obie strony przed wydaniem rozstrzygnięcia.

 

Dziś na tyle.

Pomyślcie

 

W ramach zaliczenia dzisiejszej lekcji napiszcie z kim i o co najczęściej popadacie w konflikt