2BT GEOGRAFIA

19.04.2021 RYBACTWO I RYBOŁÓWSTWO NA ZIEMI
* Wyjaśnij pojęcia:
– rybactwo
– rybołówstwo
– akwakultura
– marikultura
* internet-najbardziej zasobne łowiska na świecie
* internet-10 państw-największa wielkość połowów (mln ton)

23.04.2021 LEKCJA POWTÓRZENIOWA-ROLNICTWO,LEŚNICTWO,RYBOŁÓWSTWO,
* podaj 2 przykłady zapobiegania wyczerpywaniu się zasobów wód morskich i śródlądowych
* Zaproponuj 2 działania zapobiegające zmniejszaniu się powierzchni lasów na Ziemi
PS. Buganik, Kreis, Sowierszenko, Czajkowska, Skrabucha – czekam na zaległe zadania…ok?

Powodzenia JM