3BT GEOGRAFIA

BARSUL, NIEDZIELSKA, MIUS, RYŚ – czekam na zaległe zadania…..

19.04.2021 TRANSPORT MORSKI-ROLA W GOSPODARCE
* internet-10 portów morskich(nazwa, państwo) z największą wielkością przeładunków (mln ton)
* internet-10 państw-największa morska flota handlowa (nośność mln ton)

21.04.2021 TRANSPORT LOTNICZY-ROLA W GOSPODARCE
* internet-10 portów lotniczych (nazwa, państwo) z największą liczbą odprawianych pasażerów

21.04.2021 TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY I PRZESYŁOWY
* Wymień rejony na świecie, w których wykorzystuje się najbardziej intensywnie śródlądowe drogi wodne
* Które produkty masowe wykorzystuje się w transporcie przesyłowym (specjalnym) ?
Powodzenia JM