Historia 2bT

Klasa 2
Temat; Upadek Napoleona
Droga do wojny
Wyprawa na Moskwę
Schyłek napoleońskiej epoki
Abdykacja i 100 dni
Proszę przeczytać temat z podręcznika str. 304-309
Praca z mapą; Kampania moskiewska Napoleona 1812 r str. 305
Polecenie 1 Na podstawie mapy oblicz, jaką odległość pokonały wojska Napoleona od granicy z Księstwem Warszawskim do Moskwy?
Praca z ikonografią; Odwrót Napoleona spod Moskwy str. 306
Polecenie 1 Powiedz, co zdaniem malarza-przyczyniło się do klęski Napoleona w Rosji ?
Praca z tekstem źródłowym; Odezwa Napoleona do armii ogłoszona po wylądowaniu cesarza 1 marca 1815 r podręcznik str. 309
Polecenie 1 Wymień argumenty do których odwoływał się Napoleon, by zachęcić żołnierzy do wypowiedzenia posłuszeństwa Ludwikowi XVIII
Proszę wysłuchać wykładu;