Matematyka dla I a LO

Temat: Warunek prostopadłości prostych Obowiązujące strony w podręczniku: 204 – 207. W załączniku znajdziecie notatkę, która ma znaleźć się w Waszym zeszycie przedmiotowym (wpisana odręcznie). 25.06.2020 r. I a LO Cel ogólny: zastosowanie warunku prostych prostopadłych w zadaniach. Cele operacyjne: Uczeń: sprawdza, czy dane proste są prostopadłe, oblicza współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do podanej prostej, […]

GM dla I bT

Temat: Wyposażenie magazynowe W załączniku znajdziecie prezentację dot. dzisiejszego tematu. Jest obszerna, ale chciałabym, abyście się nią zapoznali. Przede wszystkim chodzi mi o zdjęcia i ilustracje – to są tzw. pewniaki z punktu widzenia egzaminu. Zapraszam do lektury. Wyposażenie techniczne magazynu Wszystkie realizowane tematy mają być opatrzone datą (wymóg konieczny). Pamiętajcie, że jeśli nie wszystko […]

Matematyka dla I d LO

Temat: Rozwiązujemy tegoroczne zadania maturalne – poziom podstawowy I jak Wam wczoraj poszło z testem wyboru? Dziś już (teoretycznie) nieco trudniej, choć – jak spojrzycie na niektóre zadania, będziecie się zastanawiać, po co zostawili tyle miejsca na rozwiązanie… Gdyż można je zawrzeć w dwóch linijkach! Nie przedłużajmy – gotowe rozwiązania do części otwartej poniżej. Rozwiązania […]

Matematyka rozszerzona dla 3 dT

Temat: Rozwiązujemy tegoroczne zadania maturalne – poziom rozszerzony Przed Wami arkusz, z którym mierzyli się tegoroczni maturzyści. Nadmiernie trudno nie mieli, ale pamiętajcie, że przypadło im w udziale napisanie matury w „czasach zarazy”… W pierwszym załączniku znajdziecie same polecenia – cały tegoroczny arkusz dla „rozszerzeńców”. Drugi plik to gotowe rozwiązania. Nie idźcie na łatwiznę i […]

Matematyka dla I fT

Temat: Rozwiązujemy tegoroczne zadania maturalne – poziom podstawowy Temat ten jest przewidziany na dwie jednostki lekcyjne. W pierwszym załączniku znajdziecie same polecenia – cały tegoroczny arkusz. Ale oczywiście biorę pod uwagę zadania, które powinniście już umieć wykonać, gdyż ta partia materiału została zrealizowana. Trochę jeszcze przed nami – mamy całe dwa lata. Dołączam prawidłowe rozwiązania […]

Matematyka dla I d LO

Temat: Rozwiązujemy tegoroczne zadania maturalne – poziom podstawowy Temat ten będziemy kontynuować także jutro. Na dzisiaj przewidziałam sam test wyboru. W pierwszym załączniku znajdziecie same polecenia – cały arkusz, choć część otwarta będzie realizowana jutro. I oczywiście biorę pod uwagę zadania, które powinniście już umieć wykonać, gdyż ta partia materiału została zrealizowana. Trochę jeszcze przed […]

Matematyka dla I a LO

Temat: Współczynnik kierunkowy prostej – ćwiczenia Obowiązujące strony w podręczniku: 200 – 202. W załączniku znajdziecie notatkę, która ma znaleźć się w Waszym zeszycie przedmiotowym (wpisana odręcznie). 24.06.2020 r. I a LO Cel ogólny: obliczanie współczynnika kierunkowego prostej, wyznaczenie równania prostej. Cele operacyjne: Uczeń: oblicza współczynnik kierunkowy prostej y = ax + b, do której […]

Matematyka dla I b LO

Temat: Warunek prostopadłości prostych – ćwiczenia Obowiązujące strony w podręczniku: 204 – 207. W załączniku znajdziecie notatkę, która ma znaleźć się w Waszym zeszycie przedmiotowym (wpisana odręcznie). 24.06.2020 r. I b LO Cel ogólny: zastosowanie warunku prostych prostopadłych w zadaniach. Cele operacyjne: Uczeń: zna warunek prostopadłości prostych, wyznacza równanie prostej prostopadłej do podanej prostej i […]

Matematyka dla II a LO

Temat: Rozwiązujemy tegoroczne zadania maturalne – poziom podstawowy I jak Wam wczoraj poszło z testem wyboru? Dziś już (teoretycznie) nieco trudniej, choć – jak spojrzycie na niektóre zadania, będziecie się zastanawiać, po co zostawili tyle miejsca na rozwiązanie… Gdyż można je zawrzeć w dwóch – trzech linijkach! Tak, nie wszystkie zadania są już „na teraz”, […]

Matematyka dla 3 dT

Temat: Suma n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego – utrwalenie wiadomości Dzisiejszy temat jest tematem powtórkowym, a zatem odświeżamy i utrwalamy wiedzę, którą zdobyliście przed kilkoma miesiącami. Wszystko jest w Waszych zeszytach – obecnych lub poprzednich. Obowiązujące strony z Waszego podręcznika do klasy II: 234 – 237. Przeczytajcie uważnie część teoretyczną, a następnie wykonajcie poniższe ćwiczenia. […]