Matematyka dla II a LO

Temat: Nierówności kwadratowe – przypomnienie (1) W załączniku znajdziecie notatkę, która ma znaleźć się w Waszym zeszycie przedmiotowym (wpisana odręcznie). 29.05.2020 II a LO Cel ogólny: rozwiązywanie nierówności kwadratowych. Cele operacyjne: Uczeń: zna wykres funkcji kwadratowej, oblicza wyróżnik trójmianu kwadratowego i jego miejsca zerowe, rozwiązuje nierówność kwadratową i wyznacza zbiór jej rozwiązań, rozwiązanie zapisuje za […]

Logistyka dla I fT

PNZ: Powtórzenie wiadomości – koszty logistyczne, kalkulacja kosztów w zadaniach Zapowiadam sprawdzian – nie dotyczy on całego działu, więc tygodniowe wyprzedzenie nie jest wymagane. Chciałam by odbył się on we wtorek i tak się stanie, ale połączymy dwa elementy, by mieć je „z głowy” (patrz: poniżej). Sprawdzian napiszecie w wtorek, czyli 2.06.2020 roku. (Czy ja […]

Matematyka dla I a LO

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: Funkcje KLASÓWKA!! Już 1.06.2020 r. o godz. 9:00. Przypominam, że obecność jest obowiązkowa. Uczulam szczególnie „zbłąkane duszyczki”, które walczą o ocenę dopuszczającą. Wiem, wiem, wiem – niefortunna data: DZIEŃ DZIECKA. I pomimo że na co dzień robicie wszystko, by udowodnić, że jesteście dorośli, to akurat teraz wolelibyście skorzystać z faktu, […]

GM dla I bT

Temat: Analiza ABC pobrań i wydań W załączniku znajduje się notatka, którą proszę odręcznie wpisać do zeszytu przedmiotowego. Zapoznajcie się skrupulatnie z wszystkimi informacjami. To podbudowa do zadań, które za chwilę się pojawią i które będziecie już musieli wykonać samodzielnie. Analiza ABC pobrań i wydań Do powyższej notatki dodatkowo wykonamy dwa przykładowe zadania rachunkowe. Będzie […]

Matematyka dla I d LO

Temat: Omówienie pracy klasowej z funkcji kwadratowej Publikuję poprawne rozwiązania do KLASÓWKI. Można się przyjrzeć i porównać z własną pracą. Bardzo często nie wypełniacie całości poleceń i głupio tracicie punkty. Dużo błędów wynika też ze „zgubienia” minusa. Praca klasowa dla klasy I – rozwiązania Oceny z pracy klasowej wyślę Wam mailem – sprawdzajcie systematycznie swoje […]

Matematyka dla I d LO

Temat: Test FORMS – funkcja kwadratowa Poniżej zamieszczam link do dzisiejszego testu. Link ten będzie aktywny od godz. 13:00 do 13:25 – tylko dla osób zalogowanych. Najlepiej zalogujcie się jeszcze przed 13:00, by od razu przejść do zadań, gdy wybije odpowiednia godzina. Od 13:00 rozwiązujecie zadania (test typu: a, b, c, d) i – poprzez […]

Matematyka dla I b LO

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: Funkcje KLASÓWKA!! Już 1.06.2020 r. o godz. 9:00. Przypominam, że obecność jest obowiązkowa. Uczulam szczególnie „zbłąkane duszyczki”, które walczą o ocenę dopuszczającą. Wiem, wiem, wiem – niefortunna data: DZIEŃ DZIECKA. I pomimo że na co dzień robicie wszystko, by udowodnić, że jesteście dorośli, to akurat teraz wolelibyście skorzystać z faktu, […]

Matematyka dla II a LO

Temat: Postać iloczynowa funkcji kwadratowej – przypomnienie (2) W załączniku znajdziecie notatkę, która ma znaleźć się w Waszym zeszycie przedmiotowym (wpisana odręcznie). 27.05.2020 2 a LO Cel ogólny: zastosowanie własności funkcji kwadratowej przedstawionej w postaci iloczynowej w  zadaniach. Cele operacyjne: Uczeń: przedstawia funkcję kwadratową w postaci iloczynowej i ogólnej, oblicza współczynniki b i c trójmianu […]

Matematyka dla I a LO

Temat: Proporcjonalność odwrotna – ćwiczenia Obowiązujące strony z podręcznika: 172 – 174. W załączniku znajdziecie notatkę, która ma znaleźć się w Waszym zeszycie przedmiotowym (wpisana odręcznie). 27.05.2020 r. I a LO Cel ogólny: rozwiązywanie zadań dotyczących wielkości odwrotnie proporcjonalnych. Cele operacyjne:   Uczeń: zna zależności między wielkościami wprost proporcjonalnymi i odwrotnie proporcjonalnymi, podaje przykłady wielkości […]