BHP sprawdzian z wypadków

Sprawdzian wiadomości z bhp dla wszystkich klas technikum i szkoły branżowej. Odpowiedzi na pytania należy udzielić pisemnie na podpisanej (imię nazwisko i klasa) kartce formatu A4 zrobić zdjęcia lub skany i wysłać na adres r.jedral@zsetrakowice.pl do godziny 12 . Prace przesłane po terminie ( po godzinie 12) nie będą uwzględniane. Propozycje oceny rocznej będą przesyłane […]

BHP indywidualne nauczanie

Witam. Poniżej przesyłam daty i tematy lekcji do przepisania do zeszytu i nauczenia się. Data: 01.04.2020             Lekcja 5 Temat: Czynniki środowiska pracy. W środowisku pracy występują trzy rodzaje czynników : czynniki niebezpieczne- ich wystąpienie może spowodować uraz (złamanie, skręcenie, stłuczenie, poparzenie, porażenie prądem, wstrząśnienie mózgu, rany, krwotoki itp.) czyli natychmiastowe […]