Kl. III d T język polski Teresa Rydzewska

Kl. III d T   23.06.2020 r.   Temat lekcji. Rewolucja i jej skutki – Stefan Żeromski „Przedwiośnie”.   Dzisiaj warto przyjrzeć się rewolucji, którą widział Cezary Baryka, przebywając w Baku . W 1917 roku w całą Rosję ogarnęła Wielka Rewolucja Październikowa, która wybuchła pod wpływem komunistycznej ideologii głoszonej przez Włodzimierza Ilicza  Lenina. Włodzimierz Ilicz […]

Kl. I c T język polski Teresa Rydzewska

I b c T 23.06.2020 r. Temat lekcji. Barok – epoka przeciwieństw. Dzisiaj wchodzimy w kulturę baroku. Proszę zapoznać się z rozdziałem 31na str.162-163. Wykonajcie notatkę wg. Następującego planu; Czas trwania epoki baroku. Pochodzenie i sens znaczeniowy słowa barok. Kontekst kulturowy. Kontekst historyczny. Kontekst religijny. WAŻNE! W następnym roku szkolnym będziecie korzystać na początku roku […]

Kl. I b Lo język polski Teresa Rydzewska

I b LO 23.06.2020 r. Temat lekcji. Fenomen piękna i czasu w poezji Daniela Naborowskiego. Poeci barokowi często pisali teksty, które należały do tzw. nurtu dworskiego, którego cechą były nowinki literackie, a efektem miało być zaskoczenie odbiorców. Poeci tego nurtu poszukiwali nowatorskiej formy wiersza oraz nowych , różnorodnych środków stylistycznych. W pierwszej kolejności zapoznajcie się […]

Kl. I a T język polski Teresa Rydzewska

I a T 22.06.2020 r. Temat lekcji. Antynomie myśli barokowej. Zapoznajcie się z rozdziałem 32 na str.167-170 Opracujcie to zagadnienie wg następującego planu: Znaczenie słowa antynomie Filozofia XVII w.- przerysujcie wykres ze str.167 Najwięksi filozofowie XVII w i ich poglądy – str.170 Następnie przeczytajcie „Myśli” Pascala na str.168 i wykonajcie polecenia: 1,2,4 na str.168 Pozdrawiam! […]

Kl. III b T język polski Teresa Rydzewska

Kl. III b T 19.06.2020 r. Temat lekcji. Śmierć w poezji Bolesława Leśmiana – „Po ciemku, po ciemku łkasz…” Proszę przeczytać wiersz Leśmiana w rozdziale 58 , a następnie wykonajcie polecenia do tekstu  1-5 .Notatki wykonujecie w zeszytach, ale ich nie odsyłacie. Notatki będą wam potrzebne na początku nowego roku szkolnego, kiedy trzeba będzie wpowtórzyć […]

KL. II b T język polski Teresa Rydzewska

19.06.2020 r. Temat lekcji. Wielkie idee pozytywistyczne. Na postawie Miniprzewodnika str.278  wyjaśnijcie    pojęcia: 1.Organicyzm. 2.Materializm historyczny 3.Marksizm. 4.Ateizm. 5.Agnostycyzm Przeczytajcie „Wykład filozofii pozytywnej” na str.279, a następnie wykonajcie do tego tekstu polecenia 1-4  na str.279 Pozdrawiam!