Kl. I b LO język polski Teresa Rydzewska

I b LO 18.06.2020 r. Temat lekcji. Postaci zła w „Makbecie” Przeczytajcie jeszcze raz fragmenty „Makbeta” na str. 185-186 i wykonajcie polecenia  5,6,8 na str.187. Notatki wykonajcie w zeszytach i ich nie odsyłajcie.   Temat lekcji. Wina i kara – postać Lady Makbet. Dzisiaj skupimy się na postaci Lady Makbet. Proszę przeczytajcie fragmenty „Makbeta” na […]

Kl. I a Branżowa

I a Branżowa 18.06.2020 r. Temat lekcji. Wyrazy niesamodzielne i wyrazy poza związkami w zdaniu. Zapoznajcie się z rozdziałem 7 na str. 218. Na początek odpowiedz na pytania , używając przyimka  rzeczownika: Gdzie byłaś/byłeś dzisiaj rano? Dokąd pójdziesz po lekcjach? Następnie wykonajcie polecenie 4 na str.219. Pozdrawiam

Kl. I a T język polski Teresa Rydzewska

I aT 06.2020 r.   1.Temat lekcji.   Patriotyzm wobec zagrożenia ojczyzny – Piotr Skarga „Kazania sejmowe” Kontynuujemy poprzednią lekcję. Proszę jeszcze raz przeczytać fragmenty „Kazań sejmowych  „ Ks. Piotra Skargi i wykonać polecenia 8,9,10 na str. 138 Te odpowiedzi notujecie w zeszytach i nie odsyłacie. Zadanie domowe – trzeba odesłać Polecenie 13 str.138     […]

Kl. I c T język polski Teresa Rydzewska

I c T 17.06.2020r. Temat lekcji . Etyka wypowiedzi – William Szekspir „Romeo i Julia”( praca z tekstem).   Znając treść fragmentów utworu Szekspira proszę wykonać polecenia 1,3,4,6,9.Tych notatek nie odsy łacie  Zadanie domowe- trzeba odesłać do mnie. Wykonajcie polecenie 12 na str.134. Pozdrawiam

Kl. I c T język polski Teresa Rydzewska

I c T 16.06.2020 r. 1.Temat lekcji. Etyka wypowiedzi – William Szekspir „Romeo i Julia”   Proszę zapoznać się z rozdziałem 27 na str.131-134. Wykonajcie notatkę, odpowiadając na następujące pytania: 1.Co to znaczy być odpowiedzialnym za słowo? Jakie są przejawy agresji i przemocy w języku? Czym jest etyka wypowiedzi? Czym jest etykieta językowa? Czym jest […]

Kl. I b LO język polski Teresa Rydzewska

I b LO 16.06.2020 r. Temat lekcji. Zbrodnia i jej motywacja – William Szekspir „Makbet” Makbet i Banko usłyszeli bardzo dziwną i kuszącą przepowiednię. Wiecie już , że Banko zlekceważył przepowiednię czarownic, gdyż uznał to za dzieło Szatana. Natomiast Makbet wpadł na pomysł ,że mógłby zabić Makbeta oraz jego synów  i zostać królem .Kiedy porozmawiał […]