Kl. I b LO język polski Teresa Rydzewska

I b LO 25.06.2020r. 1 i 2.Temat lekcji. Miłość w wierszach Jana Andrzeja Morsztyna- „Redivivatus”   W pierwszej kolejności proszę zrobić notatkę na temat życia i twórczości Jana Andrzeja Morsztyna , następnie przeczytajcie wiersz „Redivivatus i wykonajcie polecenia do tego utworu 3,4,5 na str.202 Wykonajcie te polecenia w zeszycie i nie odsyłajcie ich. Te wszystkie […]

Matematyka dla I d LO

Temat: Rozwiązujemy tegoroczne zadania maturalne – poziom podstawowy I jak Wam wczoraj poszło z testem wyboru? Dziś już (teoretycznie) nieco trudniej, choć – jak spojrzycie na niektóre zadania, będziecie się zastanawiać, po co zostawili tyle miejsca na rozwiązanie… Gdyż można je zawrzeć w dwóch linijkach! Nie przedłużajmy – gotowe rozwiązania do części otwartej poniżej. Rozwiązania […]

Kl. I b LO język polski Teresa Rydzewska

I b LO 24.06.2020 r. Temat lekcji. Fenomen piękna i czasu w poezji Daniela Naborowskiego. Dzisiaj przeczytajcie wiersz D. Naborowskiego pt. „Krótkość żywota”, a następnie wykonajcie Polecenia:1-5 na str.195. Ważne przypominam, że w pierwszych tygodniach przyszłego roku szkolnego w dalszym ciągu będzie potrzebny podręcznik „Oblicza epok” Kl. pierwsza cz. 1.2 , trzeba też kupić „Oblicza […]

Matematyka dla I d LO

Temat: Rozwiązujemy tegoroczne zadania maturalne – poziom podstawowy Temat ten będziemy kontynuować także jutro. Na dzisiaj przewidziałam sam test wyboru. W pierwszym załączniku znajdziecie same polecenia – cały arkusz, choć część otwarta będzie realizowana jutro. I oczywiście biorę pod uwagę zadania, które powinniście już umieć wykonać, gdyż ta partia materiału została zrealizowana. Trochę jeszcze przed […]

Matematyka dla I b LO

Temat: Warunek prostopadłości prostych – ćwiczenia Obowiązujące strony w podręczniku: 204 – 207. W załączniku znajdziecie notatkę, która ma znaleźć się w Waszym zeszycie przedmiotowym (wpisana odręcznie). 24.06.2020 r. I b LO Cel ogólny: zastosowanie warunku prostych prostopadłych w zadaniach. Cele operacyjne: Uczeń: zna warunek prostopadłości prostych, wyznacza równanie prostej prostopadłej do podanej prostej i […]

Matematyka dla II a LO

Temat: Rozwiązujemy tegoroczne zadania maturalne – poziom podstawowy I jak Wam wczoraj poszło z testem wyboru? Dziś już (teoretycznie) nieco trudniej, choć – jak spojrzycie na niektóre zadania, będziecie się zastanawiać, po co zostawili tyle miejsca na rozwiązanie… Gdyż można je zawrzeć w dwóch – trzech linijkach! Tak, nie wszystkie zadania są już „na teraz”, […]

Kl. I b Lo język polski Teresa Rydzewska

I b LO 23.06.2020 r. Temat lekcji. Fenomen piękna i czasu w poezji Daniela Naborowskiego. Poeci barokowi często pisali teksty, które należały do tzw. nurtu dworskiego, którego cechą były nowinki literackie, a efektem miało być zaskoczenie odbiorców. Poeci tego nurtu poszukiwali nowatorskiej formy wiersza oraz nowych , różnorodnych środków stylistycznych. W pierwszej kolejności zapoznajcie się […]

Matematyka dla II a LO

Temat: Rozwiązujemy tegoroczne zadania maturalne – poziom podstawowy Temat ten będziemy kontynuować także jutro, a piątkowe lekcje już się nie odbędą… Wierzcie mi, ubolewam nad tym tak samo jak Wy! W pierwszym załączniku znajdziecie same polecenia. Oczywiście biorę pod uwagę zadania, które powinniście już umieć wykonać, gdyż ta partia materiału została zrealizowana, ale przejrzyjmy wszystko. […]

Matematyka dla I d LO

Temat: Wartość bezwzględna – utrwalenie wiadomości Dzisiejszy temat jest tematem powtórkowym, a zatem odświeżamy i utrwalamy wiedzę, którą zdobyliście przed kilkoma miesiącami. Wszystko jest w Waszych zeszytach – obecnych lub poprzednich. Obowiązujące strony z podręcznika: 82 – 83. Po zapoznaniu się z zawartością teoretyczną, wykonajcie ćwicz. 1 i 2, które są przypisane do tego tematu. […]

Matematyka dla I b LO

Temat: Warunek prostopadłości prostych Obowiązujące strony w podręczniku: 204 – 207. W załączniku znajdziecie notatkę, która ma znaleźć się w Waszym zeszycie przedmiotowym (wpisana odręcznie). 23.06.2020 r. I b LO Cel ogólny: zastosowanie warunku prostych prostopadłych w zadaniach. Cele operacyjne: Uczeń: sprawdza, czy dane proste są prostopadłe, oblicza współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do podanej prostej, […]