INFORMATYKA 1 AT

Witajcie, na wstępie przypominam: zadanie domowe! Temat: Podaj definicję oraz różnice między grafiką 2D i 3D. Pracę można wykonać jako prezentację lub w pliku WORD (tekstowym). Do zagadnienia proszę podejść kreatywnie. Prace odsyłacie na e-maila (czas: 27.02.2021). Przypominam, że dostęp do programów posiadacie bezpłatny za pośrednictwem strony szkoły Office 365. A oto temat na dziś: […]

Klasa 1 aT BHP

Lekcja 18       (przepisać do zeszytu i nauczyć się) Temat: Prąd elektryczny w środowisku pracy- zagrożenia Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch elektronów (jonów). Prąd elektryczny jest czynnikiem niebezpiecznym środowiska pracy. Można wyróżnić dwa rodzaje prądu: – elektronowy (nośnikami prądu są elektrony) występujący w ciałach stałych, – jonowy  (nośnikami prądu są jony) występujący w cieczach […]

1aT e-lekcja języka polskiego 26.02. (piątek)

Witam ponownie, dziś podsumowanie pracy z „Antygoną” Sofoklesa Temat: Racje Kreona- omówienie fragmentów tragedii Sofoklesa Kreon uważa, że władca nie może kierować się własnymi korzyściami a stać na straży prawa. W przyszłym tygodniu poezja grecka – we wtorek poezja Tyrtajosa i Safony ( str.91-93 w podręczniku) Pozdrawiam serdecznie Barbara Ostaszewska

PEE – klasa Ia T(TS)

Temat do pracy z książką – PROBLEMY TECHNICZNE ZASILANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH.  Problemy techniczne zasilania silników elektrycznych w hybrydach. Schemat funkcjonalny instalacji elektrycznej samochodu. Książka – 1      str. 65 Książka – 3    str.356 Sporządź notatkę w zeszycie do każdego punktu. Zapoznaj się z pytaniami i poleceniami na końcu tematu. Proszę zrobić zdjęcie (np. […]