Matematyka dla 3 dT

Temat: Suma n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego – utrwalenie wiadomości Dzisiejszy temat jest tematem powtórkowym, a zatem odświeżamy i utrwalamy wiedzę, którą zdobyliście przed kilkoma miesiącami. Wszystko jest w Waszych zeszytach – obecnych lub poprzednich. Obowiązujące strony z Waszego podręcznika do klasy II: 234 – 237. Przeczytajcie uważnie część teoretyczną, a następnie wykonajcie poniższe ćwiczenia. […]

HIS dla IIIaT, IIIbT, IIIdT

Dzień dobry 22-26 czerwiec W dalszym ciągu powtarzamy materiał. Temat lekcji; Z królem lub przeciw niemu-powtórzenie Przeczytaj temat uważnie z podręcznika. Praca z tekstem źródłowym- podręcznik str. 72” Ocena rokoszu Zebrzydowskiego” Polecenia; 1. Odpowiedz, czy –Twoim zdaniem –rokosz Zebrzydowskiego był próbom ratowania Rzeczpospolitej, czy też służył obronie partykularnych interesów magnaterii. 2. Podaj przyczyny negatywnego oceniania […]

Historia dla klas IeT, IdT

Dzień dobry Materiał na tydzień 22-26 czerwca 2020 r. Temat lekcji: Współczesne konflikty międzynarodowe. Wytyczne 1) Wymień przyczyny konfliktów w XXI w. 2) Wymień i scharakteryzuj współczesne konflikty, określ teren geograficzny na jakim prowadzony jest konflikt. Temat lekcji; Terroryzm największe zagrożenie współczesności Rozwiń termin terroryzm Metody działania terrorystów -terroryzm indywidualny Terroryzm zbiorowy Wymień organizacje terrorystyczne […]

Matematyka dla 3 dT

Temat: Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego – utrwalenie wiadomości Dzisiejszy temat jest tematem powtórkowym, a zatem odświeżamy i utrwalamy wiedzę, którą zdobyliście przed kilkoma miesiącami. Wszystko jest w Waszych zeszytach – obecnych lub poprzednich. Obowiązujące strony z Waszego podręcznika do klasy II: 225 – 228. Przeczytajcie uważnie część teoretyczną, a następnie wykonajcie poniższe ćwiczenia. […]

Historia dla klas IaT, IbT, IcT

Dzień dobry Wysyłam materiał na tydzień 22-26 czerwiec Temat lekcji: Praca z tekstem źródłowym Tekst źródłowy podręcznik str.334 „ Mowa rektora Akademii Krakowskiej Stanisława ze Skarbimierza o złych studentach z początku XV w. Polecenie 1,2,3 Temat lekcji: Praca z ikonografią Podręcznik str. 330- 333 Styl romański i styl gotycki w Polsce Polecenia str. 331. Praca […]

Klasy: 3b T 3d T

18.06.20 Temat: Moda – rozumienie tekstów czytanych. Klasyfikacja roczna. Witam Dzisiaj mamy klasyfikację roczną. Od dłuższego czasu pisałem, iż możecie wysyłać zapytanie o ocenę końcoworoczną. Była pewna grupa uczniów, która wysyłała mi maila i po pewnym czasie odpisywałem. Byli też tacy, którzy podwyższali ocenę. Dzisiaj wpisuję wszystkim uczniom oceny słownie do dziennika, na takie na […]

JOZ – klasa 3d T

17.06.20 – Temat: Lazurowe wybrzeże. Klasyfikacja końcoworoczna. Witam serdecznie wszystkich uczniów. Dzisiaj mamy klasyfikację roczną. Od dłuższego czasu pisałem, iż możecie wysyłać zapytanie o ocenę końcoworoczną. Była pewna grupa uczniów, która wysyłała mi maila i po pewnym czasie odpisywałem. Byli też tacy, którzy podwyższali ocenę. Dzisiaj wpisuję wszystkim uczniom oceny słownie do dziennika, na takie […]

Matematyka dla 3 dT

Temat: Ciąg geometryczny – utrwalenie wiadomości Dzisiejszy temat jest tematem powtórkowym, a zatem odświeżamy i utrwalamy wiedzę, którą zdobyliście przed kilkoma miesiącami. Wszystko jest w Waszych zeszytach – obecnych lub poprzednich. Obowiązujące strony z Waszego podręcznika do klasy II: 229 – 233. Przeczytajcie uważnie część teoretyczną, a następnie wykonajcie poniższe ćwiczenia. Ćwiczeń jest sporo, ale […]

HIS dla klas IIIaT, IIIbT, IIIdT

Dzień dobry 15-19 czerwiec Temat 2 Społeczeństwo bez państwa Wytyczne Wyjaśnij pojęcia anarchizm, komunizm Anarchiści na ziemiach polskich Anarchiści współcześnie Zadnie. Tekst źródłowy „Czym jest władza dla anarchistów” podręcznik str. 100 polecenie do tekstu 1,2