Matematyka dla I fT

Temat: Rozwiązujemy tegoroczne zadania maturalne – poziom podstawowy Temat ten jest przewidziany na dwie jednostki lekcyjne. W pierwszym załączniku znajdziecie same polecenia – cały tegoroczny arkusz. Ale oczywiście biorę pod uwagę zadania, które powinniście już umieć wykonać, gdyż ta partia materiału została zrealizowana. Trochę jeszcze przed nami – mamy całe dwa lata. Dołączam prawidłowe rozwiązania […]

kl. I c T Język polski Teresa Rydzewska

Kl. I c T 24.06.2020 r. 2.Temat lekcji. Antynomie myśli barokowej. Zapoznajcie się z rozdziałem 32 na str.167-170 Opracujcie to zagadnienie wg następującego planu: Znaczenie słowa antynomie Filozofia XVII w.- przerysujcie wykres ze str.167 Najwięksi filozofowie XVII w i ich poglądy – str.170 Następnie przeczytajcie „Myśli” Pascala na str.168 i wykonajcie polecenia: 1,2,4 na str.168 […]

Kl. I c T język polski Teresa Rydzewska

I b c T 23.06.2020 r. Temat lekcji. Barok – epoka przeciwieństw. Dzisiaj wchodzimy w kulturę baroku. Proszę zapoznać się z rozdziałem 31na str.162-163. Wykonajcie notatkę wg. Następującego planu; Czas trwania epoki baroku. Pochodzenie i sens znaczeniowy słowa barok. Kontekst kulturowy. Kontekst historyczny. Kontekst religijny. WAŻNE! W następnym roku szkolnym będziecie korzystać na początku roku […]

HIS dla IIIaT, IIIbT, IIIdT

Dzień dobry 22-26 czerwiec W dalszym ciągu powtarzamy materiał. Temat lekcji; Z królem lub przeciw niemu-powtórzenie Przeczytaj temat uważnie z podręcznika. Praca z tekstem źródłowym- podręcznik str. 72” Ocena rokoszu Zebrzydowskiego” Polecenia; 1. Odpowiedz, czy –Twoim zdaniem –rokosz Zebrzydowskiego był próbom ratowania Rzeczpospolitej, czy też służył obronie partykularnych interesów magnaterii. 2. Podaj przyczyny negatywnego oceniania […]

Matematyka dla I fT

Temat: Wzory skróconego mnożenia – utrwalenie wiadomości Dzisiejszy temat jest tematem powtórkowym, a zatem odświeżamy i utrwalamy wiedzę, którą zdobyliście przed kilkoma miesiącami. Wszystko jest w Waszych zeszytach – obecnych lub poprzednich. Obowiązujące strony z podręcznika: 77 – 79. Po zapoznaniu się z zawartością teoretyczną, wykonajcie ćwicz. 1 – 7, które są przypisane do tego […]

Klasa I fT – zakończenie roku szkolnego

Witam. Zakończenie roku szkolnego odbędzie się w piątek, 26 czerwca. Ze względu na epidemię nie będzie apelu ani żadnych uroczystości. Świadectwa wydawane będą na zewnątrz, nie przy wejściu głównym, ale od strony placu parkingowego, czyli od wejścia na salę gimnastyczną. Uczniowie są podzieleni na kilka grup, więc proszę, aby nie przyjeżdżać wcześniej. Jesteście w grupie […]