Kl. II b T język polski Teresa Rydzewska

 II b T 29.05.2020 r. Temat lekcji. Kordian w poszukiwaniu wartości c.d. Dzisiaj spróbujecie przyjrzeć się spotkaniu Kordiana z papieżem w Watykanie. Proszę więc abyście przeczytali fragment „Kordiana” na str. 152-153 , a następnie wykonajcie polecenia 1-4 na str. 153. Te zapisy mają pojawić się w zeszytach i tego nie trzeba odsyłać. A teraz zadanie […]

Klasy I dT, I eT – język polski

Witam. Dzisiaj filozofia w wydaniu Pascala. Na s. 169 znajdują się „Myśli”, najbardziej znane dzieło, choć nieukończone. Przedstawiają człowieka jako byt tragiczny, rozdarty wewnętrznie. Człowiek jest obdarzony rozumem, ale jako byt przyrodniczy ulega zniszczeniu, jest kruchy, nietrwały i śmiertelny. Bóg natomiast jest surowy, wszechmocny i wymagający. Proszę przeczytać tekst, a następnie wykonać zadania 1, 2 […]

Kl. III b T język polski Teresa Rydzewska

Kl. III b T   28.05.2020 r.   Temat lekcji. Rewolucja i jej skutki – Stefan Żeromski „Przedwiośnie”.   Dzisiaj warto przyjrzeć się rewolucji, którą widział Cezary Baryka, przebywając w Baku . W 1917 roku w całą Rosję ogarnęła Wielka Rewolucja Październikowa, która wybuchła pod wpływem komunistycznej ideologii głoszonej przez Włodzimierza Ilicza  Lenina. Włodzimierz Ilicz […]

Kl. II b T język polski Teresa Rydzewska

II b T 28.05.2020 r. Temat lekcji. Kordian w poszukiwaniu wartości. Jak już się zorientowaliście, Kordian to młody człowiek, który trochę przypomina dzisiejszą młodzież. Nic się nie zmieniło, młodzi ludzie zawsze zastanawiali się nad sensem życia, a w przypadku Kordiana zdarzyło się nieszczęście,  ponieważ Laura nie odwzajemniła jego uczuć . Pierwsza miłość przeważnie wywołuje w […]

francuski – Klasy: 3b T 3d T

28.05.20 Temat: Zaimek przysłowny „en” – ćwiczenia Witam trzecioklasistów Pod lekcją macie obiecaną kartkówkę. Czas rozpoczęcia jak pisałem 13.25, czas pisania 20 min, czas do oddania do 13.50 Pronoms „en” – Zaimek przysłowny „en” Zaimek „en” zastępuje: – rzeczownik w funkcji dopełnienia bliższego poprzedzony rodzajnikiem cząstkowym (du, de la, de l’, des) lub rodzajnikiem nieokreślonym. […]

Chemia klasy 1 cLO, 1dLO, 1dT, 1eT, 1fT, 1bBS

Dzień dobry! Dziś rozpoczynamy ostatni już dział ODZIEŻ I OPAKOWANIA. Dziś zajmiemy się rodzajem tworzyw sztucznych, proszę zapoznajcie się z przygotowaną prezentacją, sporządźcie notatkę, na przesłanie zadania domowego czekam tydzień tj, do 4 czerwca. Materiały znajdują się tu:RODZAJE TWORZYW SZTUCZNYCH 28 maja