WAŻNE! Terminy składania wniosków do ZSET i profil zaufany ePUAP

Informacja dla kandydatów, których rodzice posiadają profil zaufany ePUAP

Ważna informacja – Profil zaufany

Szanowni kandydaci do ZSET Rakowice Wielkie, informujemy, że została Wam uruchomiona funkcja pozwalająca na podpisywanie wniosków podpisem elektronicznym. Wasi rodzice mający tzw. profil zaufany (ePUAP) będą mogli złożyć elektronicznie Wniosek z e-podpisami rodziców na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/.

Dzięki temu nie będzie konieczne składanie wniosków papierowych w szkole. W razie dodatkowych pytań jestem do dyspozycji: p.gabriel@zsetrakowice.pl

Terminy

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Może też Ci się spodobają

Wyniki rekrutacji, czyli listy osób przyjętych do ZSET

Odwołanie apelu i procedura odbioru świadectw

Kandydacie do ZSET, masz problem z rejestracją? Przeczytaj to koniecznie

Harmonogram Rekrutacji do ZSET na rok szkolny 2020/2021