Stronę odwiedziło 15706 strona główna     
 
   szkolna kronika
   filmowa
   historia
   kierunki nauczania
   szkolne prawo
   rekrutacja
   rekrutacja
   obcokrajowców
   informator 2017/2018
   film promocyjny
   kadra
   pracownie
   internat
   MATURA
   zajęcia praktyczne
   praktyka zawodowa
   egzamin zawodowy
   szkolny zestaw
   podręczników
   osiągnięcia
   zastępstwa
   kontakt
 
   galeria zdjęć
   plan lekcji
   MLKS Rakowice
   zajęcia pozalekcyjne
   warsztaty naukowe
   linki
   ogłoszenia
   historia szkoły
   na zdjęciach
 

ZASADY REKRUTACJI OBCOKRAJOWCÓW

DO NASZEJ SZKOŁY

informator 2017/2018

 

Nabór do Zespołu Szkół Ekonomiczno - Technicznych w Rakowicach Wielkich na Ukrainie prowadzi po sprawdzeniu stopnia znajomości języka polskiego oraz weryfikacji dokumentów:

Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Kornela Makuszyńskiego wspólnoty polskiej miasta Stryj

(placówka niepubliczna polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie)

Adres

Ul. Szewczenki 191, 82400 Stryj, Ukraina

Telefon +38 (245) 41631

lub

Europejska Kulturalno - Oświatowa Inicjatywa

ul. Zaklynskyh 8,

76000 Iwano-Frankiwsk,

Ukraina
tel. +38(067)4550190       fax. +38(034)2777349

e-mail: atomy.ekpi@gmail.com

Zgłoszenia rekrutacyjne możliwe są jedynie poprzez Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Kornela Makuszyńskiego w Stryju lub Europejską Kulturalno - Oświatową Inicjatywę w Ivano-Frankowsku.

Zgłoszenia indywidualne nie będą rozpatrywane.

 

Wymagania rekrutacyjne ZSET dla obcokrajowców w roku szkolnym 2016/2017:

1. PODANIE o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej:

podanie.doc

podanie.pdf

2. Znajomość języka polskiego w stopniu podstawowym (najlepiej potwierdzona stosownym certyfikatem).

3. Ukończona 9 klasa ale nieukończony 18 rok życia.

4. Notarialnie potwierdzona zgoda rodziców na naukę i pobyt w Polsce.

WZÓR           П О В Н О В А Ж Е Н Н Я  

5. Oświadczenie rodziców o pokryciu kosztów pobytu (ubezpieczenie zdrowotne, wyżywienie, pobyt - łącznie ok. 3200 zł) - bez kosztów przejazdu.

Oferta edukacyjna.

W nadchodzącym roku szkolnym proponujemy następujące kierunki:

Liceum:

- klasa wojskowa,

- klasa strażacko-ratownicza,

- klasa policyjna,

- klasa psychologiczno - coachingowa (nowy kierunek).

Technikum:

- technikum architektury krajobrazu,

- technikum hotelarskie,

- technikum żywienia i usług gastronomicznych,

- technikum ekonomiczne,

- technikum samochodowe,

- technikum informatyczne,

- technikum mechanizacji rolnictwa,

- technikum logistyczne (nowy kierunek).

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

- mechanik pojazdów samochodowych,

- zbrojarz-betoniarz,

- klasa wielozawodowa.

 

 

 

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © ZSET Rakowice Wielkie
panel