Zimowe obozy szkoleniowe uczniów klas mundurowych – Nowa Bystrzyca 2020

Uczniowie naszych klas mundurowych (wojsko, straż, policja) wzięli udział w zimowych obozach szkoleniowych, które zostały zorganizowane w styczniu i lutym 2020 roku w Ośrodku Szkoleniowo Sportowym LZS „JAGNA” w Nowej Bystrzycy ( Powiat Kłodzko).

Program obozów obejmował zajęcia z zakresu:
– technika narciarstwa biegowego na trasach biegowych Gór Bystrzyckich – Jagodna,
– zasady bezpieczeństwa podczas strzelania sportowego i strzelania z łuku,
– zasady posługiwania się bronią pneumatyczną,
– strzelanie z długiej broni pneumatycznej,
– strzelanie z krótkiej broni pneumatycznej,
– marsze kondycyjne,
– zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej,
– strzelanie z łuku,
– musztra indywidualna i zespołowa,
– zajęcia z zakresu szyfrowania,
– ćwiczenia taktyczne- zachowanie podczas kontaktu ogniowego z przeciwnikiem
oraz tworzenie szyku patrolowego (szachownicy),
– stopnie wojskowe, strażackie, policyjne,
– ładowanie magazynka na czas,
– zespołowe gry sportowe
– ćwiczenia na siłowni,
– gry i zabawy integracyjne,
– zwiedzanie Twierdzy Kłodzkiej

Zapraszamy w roku szkolnym 2020/2021 do nauki w naszych klasach mundurowych ( wojskowych, strażackich, policyjnych) – już planujemy wiele przedsięwzięć i szkoleń dla naszych uczniów.

Może też Ci się spodobają

Szkolenia klas mundurowych

Manewry sportowo – obronne w ZSET Rakowice