Kl. I a T język polski Teresa Rydzewska

  I a T 01.06.2020 r. Temat lekcji. Stoicyzm zaprzeczony w „Trenie XI” Jana Kochanowskiego. Jak już zauważyliście, realizując poprzednią lekcję, Jan Kochanowski nie potrafił pogodzić się ze śmiercią swojej córki Urszuli i dlatego , stosując personifikację zwraca się do Mądrości jak do człowieka, gdyż chce podkreślić, że myślał o sobie ,że jest już mądry […]

Kl. II b T język polski Teresa Rydzewska

Kl. II b T 01.06.2020 r. Temat lekcji. „Kordian” jako polemika z III cz. „Dziadów”.   Dzisiaj proszę , abyście zapoznali się z rozdziałem 28 na str. 154-157 Przeczytajcie fragment „Kordiana” na str. 154-156 , a następnie wykonajcie polecenia: 1( a,b,c,d) na str.156 oraz polecenia 5,6,7,9 na str.157 Te zadania wykonujecie w zeszycie, ale ich […]

Kl. I c T język polski Teresa Rydzewska

  I c T 01.06.2020 r. Temat lekcji.  Poezja wobec straty – Jan Kochanowski „Tren IX” c.d. Przeczytajcie „Tren IX” i wykonajcie polecenia:1,2,3( przy tym poleceniu rozważcie dwie ideologie stoicyzm i epikureizm), 5,6 na str. 102. Notatki wykonajcie w zeszycie i ich nie odsyłajcie. Pozdrawiam!  

Kl. II b T język polski Teresa Rydzewska

 II b T 29.05.2020 r. Temat lekcji. Kordian w poszukiwaniu wartości c.d. Dzisiaj spróbujecie przyjrzeć się spotkaniu Kordiana z papieżem w Watykanie. Proszę więc abyście przeczytali fragment „Kordiana” na str. 152-153 , a następnie wykonajcie polecenia 1-4 na str. 153. Te zapisy mają pojawić się w zeszytach i tego nie trzeba odsyłać. A teraz zadanie […]

Kl. I b LO język polski Teresa Rydzewska

I b LO 28.05.2020 r. 1.Temat lekcji. Etyka wypowiedzi – William Szekspir „Romeo i Julia”   Proszę zapoznać się z rozdziałem 27 na str.131-134. Wykonajcie notatkę, odpowiadając na następujące pytania: 1.Co to znaczy być odpowiedzialnym za słowo? Jakie są przejawy agresji i przemocy w języku? Czym jest etyka wypowiedzi? Czym jest etykieta językowa? Czym jest […]

Kl. III b T język polski Teresa Rydzewska

Kl. III b T   28.05.2020 r.   Temat lekcji. Rewolucja i jej skutki – Stefan Żeromski „Przedwiośnie”.   Dzisiaj warto przyjrzeć się rewolucji, którą widział Cezary Baryka, przebywając w Baku . W 1917 roku w całą Rosję ogarnęła Wielka Rewolucja Październikowa, która wybuchła pod wpływem komunistycznej ideologii głoszonej przez Włodzimierza Ilicza  Lenina. Włodzimierz Ilicz […]

Kl. I a Branżowa język polski Teresa Rydzewska

Kl. I a Branżowa 28.05.2020 r. Temat lekcji. Formy i funkcje liczebnika. Dzisiaj lekcja z zakresu gramatyki. Proszę abyście zapoznali się z rozdziałem 3 na str.194-196. W pierwszej kolejności proszę wykonać notatkę – przerysować wykres ze strony 194 , ukazujący rodzaje liczebników. Następnie wykonajcie ćwiczenie 1 na str.195 i ćwiczenie 4 na str.196. Wykonane ćwiczenia […]

Kl. II b T język polski Teresa Rydzewska

II b T 28.05.2020 r. Temat lekcji. Kordian w poszukiwaniu wartości. Jak już się zorientowaliście, Kordian to młody człowiek, który trochę przypomina dzisiejszą młodzież. Nic się nie zmieniło, młodzi ludzie zawsze zastanawiali się nad sensem życia, a w przypadku Kordiana zdarzyło się nieszczęście,  ponieważ Laura nie odwzajemniła jego uczuć . Pierwsza miłość przeważnie wywołuje w […]