Dietetyka 2c LO

Dzień dobry! Na ostatniej lekcji poznaliśmy definicję witamin. Dzisiaj zajmiemy się tymi rozpuszczalnymi w tłuszczach. Są to witaminy A, D, E, K czyli ADEK – łatwo zapamiętać 😉 Przesyłam Wam do przeanalizowania tabelkę, przepiszcie do zeszytów i wyślijcie zdjęcia. Materiał wysyłam również na naszą grupę. Miłej nauki! A. Rusinek Klasa 2 cLO- witaminy rozp. w […]

II c LO – ekonomia

Temat: Poprawa sprawdzianu. Rozwiązanie: K0 = K1*(1+d)-t  gdzie: K0 – wartość obecna kapitału K1 – przyszła wartość kapitału d – roczna stopa dyskonta t – liczba lat K0 = K1*(1+d)-t = 7000zł*(1+6%) – 4 = 7000zł*(1+(6%/100%)) – 4 =7000zł * (1 +0,06) – 4 = 7000zł*(1,06)-4 =7000zł * (1/(1,06) 4 ) = 7000zł / (1,06) […]

II b LO – podstawy przedsiębiorczości

Temat: Poprawa sprawdzianu. Zadanie polegało na policzeniu tylko wybranych wartości, nie na pełnym rozliczeniu PIT-37 za 2020 r. Rozwiązanie: Dochód (pole 42 w PIT-37) należało ustalić 70000zł – 3000zł =67000zł Składki na ubezpieczenia społeczne (pole 106 w PIT-37) należało ustalić 70000zł * 13,71% = 9597zł Dochód po odliczeniach (pole 111 w PIT-37) należało ustalić 67000zł […]

1bLO e-lekcja języka polskiego 26.02. (piątek)

Dzień dobry, dziś omawialiśmy pojęcie frazeologizmu, podawaliśmy przykłady związków frazeologicznych, koncentrując się na pochodzących z Biblii i mitologii greckiej. Temat: Związek frazeologiczny. Biblijne i antyczne związki frazeologiczne. Proszę przepisać do zeszytu definicję związku frazeologicznego: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_frazeologiczny Bardzo proszę także  wejść na stronę i przepisać z niej wiadomości do zeszytu ( skąd biorą się frazeologizmy- historia, mitologia, […]

Wychowanie fizyczne – klasy 1aLO, 1bLO, 1bT, 1cT, 2aLO, 2bLO, 2cLO, 2dLO, 2bT, 2cT, 2dT,2eT, 2fT, 2aBS, 3LO, 3bT, 3dT, 4bT Adam Dymitroca

Witam serdecznie. Przypominam, że do niedzieli 28 lutego do godziny 18.00 należy przesłać dziennik aktywności za 3 tydzień do oceny. Proszę pamiętać o udokumentowanie kilkoma zdjęciami lub krótkim filmikiem.  Mam nadzieję, że wykorzystujecie przepiękną pogodę w tym tygodniu na różne aktywności fizyczne i otrzymam ciekawe zdjęcia lub filmiki.  Uzupełniony dziennik bez potwierdzeń: zdjęcia/filmik skutkuje niską […]

1a LO, 1b LO WOS

Dzień dobry Temat na dziś: Prawo powszechnego ubezpieczenia.  Pojęcie powszechnego ubezpieczenia.  Cel ubezpieczeń. Rodzaje systemów ubezpieczeń społecznych. Rodzaje ubezpieczeń w Polsce oraz wypłacanych z nich świadczeń: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe. Czy ubezpieczenie jest obowiązkowe czy dobrowolne. Ubezpieczenie zdrowotne: do czego uprawnia, kogo obejmuje, jak korzystać z publicznej opieki zdrowotnej. Skróty: NFZ, EWUŚ, KRUS, ZUS zapraszam […]

Klasa IIA LO – godzina wychowawcza

Witajcie drodzy Uczniowie! Klasa IIA LO – godzina wychowawcza 25.02.2021 r. Temat lekcji: Aktywne rozwiązywanie problemów.   Proszę wejść na poniższe adresy stron internetowych, zapoznać się z zamieszczonymi tam filmami oraz zastanowić się nad obejrzanymi materiałami. Zachęcam do przemyśleń nad podanym tematem lekcji. https://www.youtube.com/watch?v=La_KSnWtOpI https://www.youtube.com/watch?v=5ODeuEOLIoI https://www.youtube.com/watch?v=EVoMzvFZnB0

HIS 3aLO

Klasa 4 Temat lekcji; Początki gospodarki światowej Na następnej lekcji odbędzie się sprawdzian, proszę wejść na e-lerning punktualnie bo będą ograniczenia czasowe. Proszę wszystkich o obecność, za 2 miesiące kończycie szkołę i nie chciałabym wysyłać kogoś na egzamin poprawkowy z HIS Punkty do notatki; Skutki ekologiczne i kulturowe wielkich odkryć Rywalizacja o wpływy gospodarcze Początki […]