EDB – klasy: 1a T

29.05.20 Temat: Zagrożenia terrorystyczne. Witam wszystkich uczniów „Terroryzm to światowa choroba” Obecnie najczęściej spotykaną formą działań terrorystycznych, zmierzających do wywołania dużego oddźwięku medialnego, a zwłaszcza politycznego jest zamach bombowy. Zamach, w którym ofiarami są przede wszystkim osoby przypadkowe przebywające w miejscach powszechnie dostępnych. To miejsca dużych skupisk ludzi, jak np. imprezy masowe, targowiska, dworce, przystanki […]

Kl. II b T język polski Teresa Rydzewska

 II b T 29.05.2020 r. Temat lekcji. Kordian w poszukiwaniu wartości c.d. Dzisiaj spróbujecie przyjrzeć się spotkaniu Kordiana z papieżem w Watykanie. Proszę więc abyście przeczytali fragment „Kordiana” na str. 152-153 , a następnie wykonajcie polecenia 1-4 na str. 153. Te zapisy mają pojawić się w zeszytach i tego nie trzeba odsyłać. A teraz zadanie […]

Logistyka dla I fT

PNZ: Powtórzenie wiadomości – koszty logistyczne, kalkulacja kosztów w zadaniach Zapowiadam sprawdzian – nie dotyczy on całego działu, więc tygodniowe wyprzedzenie nie jest wymagane. Chciałam by odbył się on we wtorek i tak się stanie, ale połączymy dwa elementy, by mieć je „z głowy” (patrz: poniżej). Sprawdzian napiszecie w wtorek, czyli 2.06.2020 roku. (Czy ja […]

Klasy I dT, I eT – język polski

Witam. Dzisiaj filozofia w wydaniu Pascala. Na s. 169 znajdują się „Myśli”, najbardziej znane dzieło, choć nieukończone. Przedstawiają człowieka jako byt tragiczny, rozdarty wewnętrznie. Człowiek jest obdarzony rozumem, ale jako byt przyrodniczy ulega zniszczeniu, jest kruchy, nietrwały i śmiertelny. Bóg natomiast jest surowy, wszechmocny i wymagający. Proszę przeczytać tekst, a następnie wykonać zadania 1, 2 […]