HIS 4bT

Temat lekcji; Powtórzenie wiadomości; Na drodze do globalizacji Wykonaj ćwiczenia podsumowujące 1 Omów relacje pomiędzy Europą a USA w ostatnich stuleciach 2 Wymień konsekwencje wojen światowych dla Europy 3. Oceń znaczenie dekolonizacji 4 Wskaż pozytywne i negatywne -Twoim zdaniem konsekwencje współczesnego handlu międzynarodowego 5 Przedstaw swoją opinię na temat integracji europejskiej w kontekście relacji Europejczyków […]

Wychowanie fizyczne – klasa 3aLO, 4bT Dymitroca Adam

Witam serdecznie. Przypominam, że mieliście już do przesłania 5 dzienników aktywności. W tym tygodniu nie przesyłamy dziennika aktywności. Przypominam że we wtorki i czwartki od godziny 15.00 jestem na Orliku , więc zapraszam na zajęcia sportowe i korzystanie z obiektów sportowych zewnętrznych. Proszę zapoznać się z linkami zamieszczonymi przy tematach i zwrócić uwagę na omówione […]

Wychowanie fizyczne 4bT Weronika Dymitroca

Witam serdecznie. Temat zajęć: Piłka koszowa – technika poruszania się w ataku i w obronie bez piłki. Proszę zapoznać się z poniższymi linkami i zwrócić uwagę na omówione szczegóły dotyczące wykonania poszczególnych elementów. Proszę o kilkukrotne wykonanie ćwiczeń. https://www.youtube.com/watch?v=4SojYsn0Jwg          – poruszanie się w ataku bez piłki https://www.youtube.com/watch?v=_odFDM_V174 – poruszania się w […]

HIS 4bT

Temat lekcji; Globalizacja-szanse i zagrożenia Czym jest globalizacja Przejawy globalizacji Skutki globalizacji Krytycy globalizacji Polska w zglobalizowanym świecie Prosze przeczytać temat z podrę Podręcznika str. 154-159 Praca z ikonografią; podręcznik str. 157 Zagrożenia związane z globalizacją Polecenie 1 Jakie zagrożenia dla współczesnego świata są związane z globalizacją? Prosze przepisać do zeszytu notatkę Polityka Gospodarka Kultura […]

4BT GEOGRAFIA

26.04.2021 WPŁYW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI -na atmosferę -na hydrosferę -na litosferę i pedosferę -na biosferę 30.04.2021 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO Dziękuję za cztery lata w klasie i na szlaku……. Pozdrawiam JM