Klasa I bT – język polski

Witam. Temat dzisiejszy: Renesansowy wzór gospodarza. Temat 9, s. 51. To kolejny temat poświęcony utworowi M. Reja „Żywot człowieka poczciwego”. Rej jak typowy szlachcic tego okresu gospodarował na roli i czerpał zyski ze sprzedaży zboża. Czerpiąc z życiowego doświadczenia kreuje wzorzec szlachcica – ziemianina. Proszę przeczytać konteksty ze s. 51 i fragment ze s. 52. […]

Klasa II dT – język polski

Witam. Temat dzisiejszy: Geneza „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej. Rozpoczynamy analizę powieści Orzeszkowej. Na s. 285, w temacie 49 znajdują się informacje dotyczące powstania powieści i analogii z poematem Mickiewicza. Orzeszkowa świadomie wykorzystała cechy „Pana Tadeusza” i jego wymowę. Proszę na podstawie tego tematu opisać genezę utworu i jego cechy gatunkowe. Kadłubowska

Klasy: IVaT, IVbT, IVdT – język polski

Witam. W związku z maturą przesyłam zadania do zrealizowania. Temat: „Tango” jako dramat różnic ideowych. Temat 54, s. 286. To sytuacja sporu ideowego bohaterów, szukających idei zdolnej odrodzić świat i uporządkować życie rodziny. Wymienione idee zostają w większości odrzucone jako anachroniczne i nieprzydatne. Proszę przeczytać fragmenty na s. 286- 288 i na ich podstawie wykonać […]

Klasa II fT – język polski

Witam. Temat dzisiejszy: Filozofia epoki pozytywizmu. Temat 47, s. 276. Proszę do następnej lekcji przygotować kontekst – przeczytać zagadnienia na s. 276- 277, dotyczące filozofii Comtea i Milla. Na podstawie tych informacji i tekstów źródłowych będziemy omawiać rozwój myśli społecznej w pozytywizmie. Kadłubowska

Klasa IcT – język polski

Witam. Temat dzisiejszy: Miłość w noweli idealnej. Temat 6, s. 36. Nowela jako gatunek kształtowała się w odrodzeniu – przykładem jest „Dekameron” Zbiór 100 noweli Boccaccia. W ten sposób autor ukształtował cechy gatunku. Proszę na podstawie informacji z podręcznika opisać cechy gatunkowe noweli i przeczytać treść noweli „Sokół”. Będziemy ją analizować na następnej lekcji. Kadłubowska

Klasa IIeT – język polski

Witam. Temat lekcji dzisiejszej: Wykład filozofii pozytywnej jako przejaw socjologii. W podręczniku na s. 279 znajduje się „Wykład filozofii pozytywnej” Comtea, uważanego za twórcę socjologii. Proszę przeczytać tekst i wykonać zadania 1, 4 i 5. Zadań nie odsyłacie, omówimy je na lekcji. Kadłubowska

Klasa IbT – język polski

Witam. Temat dzisiejszy: Miłość w noweli doskonałej. Temat 6, s. 36. Temat dotyczy rozwoju gatunku noweli, która od dzieła Boccaccia utrzymuje określone założenia kompozycyjne. Proszę na podstawie zagadnień wstępnych opisać założenia gatunkowe noweli i przeczytać na następną lekcję tekst noweli „Sokół”. Kadłubowska

Klasa II dT – język polski

Witam. Temat dzisiejszy: Filozofia epoki pozytywizmu. Temat 47, s. 276. Proszę przeczytać zagadnienia: Filozofia dojrzałej nowoczesności, Filozofia Augusta Comtea, Filozofia Johna Milla . To założenia wstępne myśli społecznej epoki pozytywizmu. Na następnej lekcji zajmiemy się analizą poszczególnych założeń. Kadłubowska

Klasa II eT – język polski

Witam. Temat dzisiejszy: Filozofia epoki pozytywizmu. Team 47, s. 276. Proszę przeczytać zagadnienia: filozofia dojrzałej nowoczesności, Filozofia Augusta Comtea i Filozofia Johna Milla. Na następnej lekcji w Teams będziemy omawiali założenia filozoficzne epoki. Kadłubowska

Klasa II fT – język polski

Witam. Temat dzisiejszy: Hasła polskiego pozytywizmu. Temat znajduje się na s. 270. Tam w miniprzewodniku opisane są założenia programowe polskich pozytywistów. Proszę przeczytać wszystkie hasła i sporządzić notatkę pod tematem. Na tej podstawie będziemy omawiać program pozytywistów. Kadłubowska