Język niemiecki: nauczanie indywidualne 2b BS

Witam serdecznie! Oto koleje wskazówki i materiał na dzisiejsze lekcje.  Dziś kontynuujemy dział o podróżowaniu, ostatnio poznaliśmy środki lokomocji, dziś będziemy na dworcu kolejowym, a następnie „pojedziemy” do Salzburga.   Thema: Die Reiseauskunft. (Informacja dla podróżnych)   Ważne zwroty i wyrażenia: Der Zug fährt nach Wrocław. – Pociąg jedzie do Wrocłąwia. Der Zug ist verspätet./ […]

Język niemiecki: nauczanie indywidualne 2b BS

Witam! Zaczynamy kolejny dział (13) o podróżowaniu. Dziś poznamy środki lokomocji.   Thema: Die Verkehrsmittel. (Środki lokomocji.)     WYRAŻENIA: fahren mit… – jechać czymś… reisen mit… – podróżować czymś… fliegen mit… – latać czymś… mit dem Schiff fahren – płynąć statkiem (tooo nie pomyłka, tak ma być i tyle! Zapamiętać!!!) Womit fährst du gern […]

Język niemiecki: klasa 2b T (fryzjerzy)

Dzień dobry! Materiał na dzisiejsze zajęcia: Thema: Das grammatische Training.   ZDANIA DOPENIENIOWE ZE SPÓJNIKIEM „dass” dass- że Zdania ze spónikiem „dass” są zdaniami pobocznymi, co oznacza, że stosujemy w nich szyk poboczny (końcowy): po spójniku jest podmiot, reszta wyrazów w zdaniu, a na końcu dopiero orzeczenie (odmienione do podmiotu). Ich freue mich, dass du […]

Język niemiecki: klasa 2a T

Dzień dobry! Materiał na dzisiejsze zajęcia: Thema: Das grammatische Training.   ZDANIA DOPENIENIOWE ZE SPÓJNIKIEM „dass” dass- że Zdania ze spónikiem „dass” są zdaniami pobocznymi, co oznacza, że stosujemy w nich szyk poboczny (końcowy): po spójniku jest podmiot, reszta wyrazów w zdaniu, a na końcu dopiero orzeczenie (odmienione do podmiotu). Ich freue mich, dass du […]

Język niemiecki: nauczanie indywidualne 2b BS

Temat: Steigerung der Adjektive und Adverbien. (Stopniowanie przymiotników i przysłówków).   Podobnie jak w j. polskim mamy 3 stopnie: stopień równy: Positiv; stopień wyższy: Komparativ; stopień najwyższy: Superlativ. Stopniować możemy przymiotniki (odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?), jak i przysłówki (odpowiada na pytanie: jak?) Stopień wyższy tworzy się przez dodanie do przymiotnika końcówki –er. W […]

Język niemiecki: klasa 3a BS

Dzień dobry! Thema: Die Wiederholung aus dem Kapitel 6 „Deutschland”.   PRZYMIOTNIKI UTWORZONE OD NAZW MIEJSCOWOŚCI Są zawsze zakończone na „–er” i nie odmieniają się. Pisze się je zawsze wielką literą. der Kölner Dom       die Berliner Straße      der Dresdner Platz      die Frankfurter Würstchen     der Dresdner Zwinger   W ramach utrwalenia poznanego […]

Język niemiecki: klasa 2 a BS (mechanicy)

Dzień dobry wszystkim! Oto wskazówki na dzisiejszą lekcję. Kontynuujemy cykl lekcji powtórzeniowych z tego działu. Zapiszcie w zeszycie: Thema: Wiederholung aus dem Kapitel 8.   W załączniku znajdziecie 2 zadania: 1 dotyczy części ciała, które należy odnaleźć w diagramie. W zadaniu 2 macie udzielić rad do każdego przykładu stosując czasowniki modalne: sollen, müssen, dürfen…. Do […]