HIS 2dLO

Temat lekcji; Ekspansja Rzymu w czasach republiki 1.Jak doszło do podboju Italii? 2. I wojna Punicka 3. II i III wojna Punicka Proszę przeczytać temat z podręcznika str. 19-27 Proszę wysłuchać wykładu W oparciu o podręcznik i inne źródła informacji wykonaj kartę pracy. Kartę włóż do zeszytu jak wrócimy do szkoły to ja sprawdzę. karta-pracy-ekspansja-rzymu-w-czasach-republiki

Historia 2bT

Klasa 2 Temat; Upadek Napoleona Droga do wojny Wyprawa na Moskwę Schyłek napoleońskiej epoki Abdykacja i 100 dni Proszę przeczytać temat z podręcznika str. 304-309 Praca z mapą; Kampania moskiewska Napoleona 1812 r str. 305 Polecenie 1 Na podstawie mapy oblicz, jaką odległość pokonały wojska Napoleona od granicy z Księstwem Warszawskim do Moskwy? Praca z […]

HIS 3bT

Temat lekcji; Narodziny Imperium- armia rzymska Narodziny imperium rzymskiego- notatka I. Armia Rzymska 1. Armia obywatelska – obowiązkowa służba wojskowa obywateli, wykonywana na własny koszt. 2. Organizacja armii rzymskiej: a. legion – 30 manipułów (łącznie 4200 żołnierzy) – 3000 ciężkozbrojnej piechoty – 300 jeźdźców (ekwici) –1200 piechoty lekkozbrojnej [ rzymski obóz wojskowy] b. manipuł – […]

HIS 2dLO

Temat lekcji; Narodziny Imperium- armia rzymska Narodziny imperium rzymskiego- notatka I. Armia Rzymska 1. Armia obywatelska – obowiązkowa służba wojskowa obywateli, wykonywana na własny koszt. 2. Organizacja armii rzymskiej: a. legion – 30 manipułów (łącznie 4200 żołnierzy) – 3000 ciężkozbrojnej piechoty – 300 jeźdźców (ekwici) –1200 piechoty lekkozbrojnej [ rzymski obóz wojskowy] b. manipuł – […]

HIS 2dT

Temat lekcji; Powtórzenie wiadomości; Polska i Polacy w XIX wieku Proszę powtórzyć materiał z podręcznika i zastanowić się nad pytaniami; 1 Porównaj sytuację społeczeństwa polskiego po doświadczeniach wojen światowych 2.oceń zmagania narodu polskiego z systemami totalitarnymi i autorytarnymi w XX w 3 Scharakteryzuj postawy Polaków podczas walki o niepodległość 4. Podaj przykłady osób działających w […]

Historia 2aT

Klasa 2 Temat; Upadek Napoleona Droga do wojny Wyprawa na Moskwę Schyłek napoleońskiej epoki Abdykacja i 100 dni Proszę przeczytać temat z podręcznika str. 304-309 Praca z mapą; Kampania moskiewska Napoleona 1812 r str. 305 Polecenie 1 Na podstawie mapy oblicz, jaką odległość pokonały wojska Napoleona od granicy z Księstwem Warszawskim do Moskwy? Praca z […]

HIS 2eT

Dzisiejszy temat lekcji; Drogi do wolności Początki solidarności Jak powstała solidarność Władza kontra społeczeństwo Stracona dekada Okrągły stół Wybory czerwcowe Proszę przeczytać temat z podręcznika str. 176-183 Macie też do obejrzenia wykłady na ten temat. Praca z tekstem źródłowym; Podręcznik str. 178. Spór o stan wojenny. Proszę zapoznać się z tekstem źródłowym i wykonać polecenia. […]

Historia 2bT

Klasa 2 Temat lekcji; Księstwo Warszawskie W oparciu o informację z poprzedniej lekcji, proszę o wykonanie karty pracy, pracę należy wykonać w zeszycie ( można wydrukować i wkleić) Pracę prosze nie wysyłac, sprawdzimy w szkole na pierwszej lekcji historii. Hist_SPP_ZP_Historia_kl_2_Karta_pracy_lekcja_38_Ksies_Warszaw

Historia 2aT

Klasa 2 Temat lekcji; Księstwo Warszawskie 1 Napoleońskie państwo nad Wisłą 2 Napoleoński ustrój Księstwa Warszawskiego 3 Cena nadziei 4 Wojna z Austrią w 1809 r Prosze przeczytać temat z podręcznika str 298 Praca z mapą; Księstwo Warszawskie str. 300 Polecenie 1 Porównaj obszar Księstwa Warszawskiego z Rzecząpospolitą po drugim rozbiorze. Które ziemie dawnej Rzeczypospolitej […]