HIS dla IIIaT, IIIbT, IIIdT

Dzień dobry 22-26 czerwiec W dalszym ciągu powtarzamy materiał. Temat lekcji; Z królem lub przeciw niemu-powtórzenie Przeczytaj temat uważnie z podręcznika. Praca z tekstem źródłowym- podręcznik str. 72” Ocena rokoszu Zebrzydowskiego” Polecenia; 1. Odpowiedz, czy –Twoim zdaniem –rokosz Zebrzydowskiego był próbom ratowania Rzeczpospolitej, czy też służył obronie partykularnych interesów magnaterii. 2. Podaj przyczyny negatywnego oceniania […]

WOS dla klasy IIa LO

Materiał na 22-26 czerwca Temat lekcji: Wybrane religie świata Wytyczne; Scharakteryzuj zagadnienia na podstawie różnych źródeł informacji Chrześcijaństwo Islam Temat lekcji: Wybrane religie świata Wytyczne; Scharakteryzuj zagadnienia na podstawie różnych źródeł informacji Buddyzm Hinduizm Judaizm Temat lekcji: Podsumowanie wiadomości –Problemy współczesnego świata. Napisz wypracowanie na temat; Problemy współczesnego świata. Ocenimy we wrześniu- Powodzenia.

Historia dla klas IeT, IdT

Dzień dobry Materiał na tydzień 22-26 czerwca 2020 r. Temat lekcji: Współczesne konflikty międzynarodowe. Wytyczne 1) Wymień przyczyny konfliktów w XXI w. 2) Wymień i scharakteryzuj współczesne konflikty, określ teren geograficzny na jakim prowadzony jest konflikt. Temat lekcji; Terroryzm największe zagrożenie współczesności Rozwiń termin terroryzm Metody działania terrorystów -terroryzm indywidualny Terroryzm zbiorowy Wymień organizacje terrorystyczne […]

Historia dla klas IaT, IbT, IcT

Dzień dobry Wysyłam materiał na tydzień 22-26 czerwiec Temat lekcji: Praca z tekstem źródłowym Tekst źródłowy podręcznik str.334 „ Mowa rektora Akademii Krakowskiej Stanisława ze Skarbimierza o złych studentach z początku XV w. Polecenie 1,2,3 Temat lekcji: Praca z ikonografią Podręcznik str. 330- 333 Styl romański i styl gotycki w Polsce Polecenia str. 331. Praca […]

HIS dla klasy IIaLO

Dzień dobry Materiał na 22-26 czerwca Temat lekcji; Ekspansja Rzymu w czasach republiki Wytyczne; 1. Opisz organizację armii rzymskiej 2. Przedstaw etapy ekspansji terytorialnej w okresie republiki 3. Zinterpretuj zasadę SI vis pacem, para bellum ( jeśli chcesz pokoju szykuj się do wojny) Temat lekcji; Juliusz Cezar i Imperium Rzymskie Wytyczne 1.Omów strategiczną bitwę Juliusza […]

HIS dla klas IIIaT, IIIbT, IIIdT

Dzień dobry 15-19 czerwiec Temat 2 Społeczeństwo bez państwa Wytyczne Wyjaśnij pojęcia anarchizm, komunizm Anarchiści na ziemiach polskich Anarchiści współcześnie Zadnie. Tekst źródłowy „Czym jest władza dla anarchistów” podręcznik str. 100 polecenie do tekstu 1,2

HIS dla klasy IIa LO

Temat lekcji: Wojny w starożytnej Dzień dobry Materiał na 14-19 czerwca Rozpoczynamy dział WOJNA I WOJSKOWOŚĆ Jak nie macie podręcznika korzystajcie z różnych źródeł informacji. Grecji Wytyczne: 1.Omów przyczyny oraz przebieg wojen grecko-perskich. 2. Wyjaśnij dlaczego doszło do wojny peloponeskiej, oraz co wpłynęło na to że trwała ona tak długo. 3. Podaj czynniki decydujące o […]