2a LO, 2b LO WOS

Dzień dobry Temat na dziś to: Służby zagraniczne Polski.  Polityka zagraniczna. Jakie są cele tej polityki i co ona uwzględnia. Czym jest dylomacja. Kto prowadzi politykę zagraniczną. Co to jest dyplomacja publiczna. Czym zajmują się ambasady i urzędy konsularne. Kiedy potrzebna jest pomoc konsula. W ramach jakich inicjatyw Polska realizuje współpracę międzynarodową. Proszę zrobić notatkę […]

2a LO historia

Dzień dobry Tematy na dziś to: Napoleon a sprawa Polska.  Postawy Polaków wobec rozbiorów Polski. Jakie organizacje konspiracyjne powstały na ziemiach polskich i jaki był ich cel. Działania na emigracji. 1797- utworzenie polskich Legionów we Włoszech. Jan Henryk Dąbrowski. W jakich bitwach brały udział polskie legiony. Co się z nimi stało. Jakie bitwy rozegrał Napoleon w […]

2c LO historia

Dzień dobry Tematy na dziś to: Ekspansja i klęska Napoleona. Utworzenie Księstwa Warszawskiego.  Wojny napoleońskie 1805-1815 Klęska pod Waterloo. 100 dni Napoleona. Ziemie Rzeczypospolitej po III rozbiorze. Powstanie Księstwa Warszawskiego 1807 rok. Ustrój Księstwa. Wojna z Austrią. Okupacja Księstwa.   Wojny napoleońskie to liczne podboje i bitwy, których wynik kształtował losy całej Europy. Kalendarium tej epoki […]

2c LO historia

Dzień dobry Temat na dziś to: Francja od konsulatu do Cesarstwa.  Rządy Dyrektoriatu. Początki kariery Napoleona Bonapartego. Wyprawa do Egiptu Zamach stanu i obalenie Dyrektoriatu Reformy Napoleona i koronacja na cesarza. Lekcja na Teams.

2aLO historia

Dzień dobry Temat na dziś to: ( 2 godziny) Kształtowanie się systemu napoleońskiego w Europie.  Brak równowagi sił. Francja pod rządami dyrektoriatu. Początki Napoleona Bonapartego. Wyprawa egipska. Zamach stanu i przejęcie władzy przez Napoleona. Konsulat. Droga to tronu cesarskiego. Podboje Napoleona. System napoleoński w Europie. Lekcje na teams.

2c LO historia

Dzień dobry Temat na dziś to: Sejm Wielki i drugi rozbiór Polski. Sytuacja w Polsce położona I rozbiorze. Reformy Sejmu porozbiorowrgo. Obrady Sejmu Wielkiego 1788-1792 Konstytucja 3 mają 1791 Czarna procesja. Konfederacja Targowicka. Bitwa pod Zieleńcami. II rozbiór Polski. Proszę przy opracowaniu tematu wykorzystać prezentację na Teams. Dziś ponieważ jestem na maturze, łącznia nie będzie.

Biblioteka i czytelnictwo

7 maja przypada 154 rocznica urodzin Władysława Reymonta. Jest on jednym z najwybitniejszych i najważniejszych pisarzy w dziejach literatury polskiej. Został również doceniony na arenie międzynarodowej, otrzymując Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za powieść „Chłopi”.