Język niemiecki: nauczanie indywidualne 2b BS

Witam serdecznie! Oto koleje wskazówki i materiał na dzisiejsze lekcje.  Dziś kontynuujemy dział o podróżowaniu, ostatnio poznaliśmy środki lokomocji, dziś będziemy na dworcu kolejowym, a następnie „pojedziemy” do Salzburga.   Thema: Die Reiseauskunft. (Informacja dla podróżnych)   Ważne zwroty i wyrażenia: Der Zug fährt nach Wrocław. – Pociąg jedzie do Wrocłąwia. Der Zug ist verspätet./ […]

Język niemiecki: nauczanie indywidualne 2b BS

Witam! Zaczynamy kolejny dział (13) o podróżowaniu. Dziś poznamy środki lokomocji.   Thema: Die Verkehrsmittel. (Środki lokomocji.)     WYRAŻENIA: fahren mit… – jechać czymś… reisen mit… – podróżować czymś… fliegen mit… – latać czymś… mit dem Schiff fahren – płynąć statkiem (tooo nie pomyłka, tak ma być i tyle! Zapamiętać!!!) Womit fährst du gern […]

Matematyka -Zajęcia Indywidualne 2 BBS

Temat: Nierówności kwadratowe. Żeby nauczyć się rozwiązywać nierówności kwadratowe, to warto wcześniej nauczyć się rozwiązywać równania kwadratowe i rysować wykresy funkcji kwadratowych. Co już powinniście umieć. Na początek przypomnienie. Czym różni się równanie kwadratowe od nierówności kwadratowej? W równaniach kwadratowych występuje znak równości (=). W nierównościach występuje jeden ze znaków nierówności (<,≤,>,≥).   Równanie kwadratowe może mieć jedno, […]

Język niemiecki: nauczanie indywidualne 2b BS

Temat: Steigerung der Adjektive und Adverbien. (Stopniowanie przymiotników i przysłówków).   Podobnie jak w j. polskim mamy 3 stopnie: stopień równy: Positiv; stopień wyższy: Komparativ; stopień najwyższy: Superlativ. Stopniować możemy przymiotniki (odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?), jak i przysłówki (odpowiada na pytanie: jak?) Stopień wyższy tworzy się przez dodanie do przymiotnika końcówki –er. W […]

Matematyka- Zajęcia Indywidualne 2 BBS

PROSZĘ O ODESŁANIE ZALEGŁYCH PRAC!!! Temat: Punkty charakterystyczne paraboli. ( podręcznik str. 67) Puntami charakterystycznymi paraboli są: (patrz rysunek) – wierzchołek W  – punkt przecięcia z osią Y np. (0,2) – punkty przecięcia z osią X (miejsca zerowe) np. x1=(-2,0); x2=(1,0) Proszę notatkę do zeszytu i przećwiczyć wyznaczanie charakterystycznych punktów z podręcznika. NOTATKI NIE PRZESYŁACIE!

Klasa 2b BS – historia i nauczanie indywidualne – historia

Witajcie drodzy Uczniowie! Nauczanie indywidualne – historia 20.05.2021 r. Klasa 2b BS – historia 21.05.2021 r. Temat lekcji: Polska w NATO. Proszę przeczytać temat lekcji z podręcznika: „Rozpad systemu komunistycznego w Polsce i narodziny III RP.” Proszę przeczytać tylko rozdział: „Udział Polski w programach przygotowawczych do członkostwa w NATO”. Proszę zapisać temat lekcji i notatkę […]

Matematyka -zajęcia Indywidualne 2 BBS

Witam, temat na dziś: Postać iloczynowa funkcji kwadratowej. (podręcznik str. 63) Funkcja kwadratowa zapisana w postaci iloczynowej wygląda tak: f(x)=a(x−x1)(x−x2) W powyższym wzorze a jest współczynnikiem liczbowym, takim, że a≠0. Literki x1 i x2 są miejscami zerowymi funkcji f(x). Uwaga! Jeżeli funkcja kwadratowa nie ma miejsc zerowych, to postać iloczynowa nie istnieje. Jeżeli znamy postać ogólną funkcji kwadratowej i Δ>0, to możemy obliczyć miejsca zerowe x1 i x2 korzystając […]

Klasa 2b BS – historia i nauczanie indywidualne – historia

Witajcie drodzy Uczniowie! Nauczanie indywidualne – historia 13.05.2021 r. Klasa 2b BS – historia 14.05.2021 r. Temat lekcji: Narodziny III RP. Proszę przeczytać temat lekcji z podręcznika: „Rozpad systemu komunistycznego w Polsce i narodziny III RP.” Proszę przeczytać rozdziały: „III RP”, „Zmiany na polskiej scenie politycznej w latach 1991-2007” i „Prace nad Konstytucją RP” Proszę […]