Szkoła branżowa (zawodowa)

Branżowa Szkoła I stopnia (dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

Przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej warto zapoznać się ze wszystkimi możliwościami, jakie daje polski system edukacji. Każdy typ szkoły pozwala osiągnąć inny cel. Celem nauki w branżowej szkole I stopnia jest przygotowanie do wykonywania wybranego zawodu, a następnie płynne wejście na rynek pracy.

Edukacja w branżowej szkole I stopnia przygotowuje uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także, jak w przypadku innych typów szkół, do pracy i życia w warunkach współczesnego świata. Kształcenie ogólne w branżowej szkole I stopnia otwiera proces uczenia się przez całe życie.

Nauka trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Uczniowie kształcący się w zawodach rzemieślniczych (np. fryzjer, piekarz, murarz-tynkarz) i realizujący naukę zawodu u rzemieślnika zdają egzamin czeladniczy. Poza kształceniem zawodowym, branżowa szkoła I stopnia ma za zadanie wyposażyć uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych oraz umożliwiający kontynuację kształcenia w branżowej szkole II stopnia, a następnie jej późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie. Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia (dawniej technikum uzupełniające), dającej możliwość przystąpienia do matury oraz – po zdaniu uzupełniających egzaminów zawodowych - uzyskania dyplomu i tytułu technika.

Zajęcia ogólnokształcące realizowane są w naszej szkole. Realizacja kształcenia zawodowego uzależniona jest od wybranego zawodu.

Zajęcia praktyczne realizowane są:

· w warsztatach szkolnych (kwalifikacje zawodowe MOT.05 mechanik pojazdów samochodowych oraz MOT.02 elektromechanik pojazdów samochodowych).

· u pracodawcy (pozostałe zawody). Szkoła zapewnia pomoc w skierowaniu na zajęcia m.in. w firmie: GOLDBECK Comfort Sp. z o.o. w Rakowicach Małych (kwalifikacja zawodowa BUD.01 betoniarz-zbrojarz).

Zajęcia praktyczne u pracodawców prowadzone są na podstawie umowy o pracę między pracownikiem młodocianym i pracodawcą (za zgodą rodziców). Umowę taką zawiera się przed rozpoczęciem nauki. Uczeń otrzymuje od pracodawcy wynagrodzenie za pracę (w pierwszym roku nauki w branżowej szkole I stopnia wynagrodzenie wynosi nie mniej niż 5%, w drugim roku nie mniej niż 6%, a w trzecim roku nauki nie mniej niż 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). W załączniku zamieszczono wzór umowy o pracę dla pracownika młodocianego.

Teoretyczne kształcenie zawodowe realizowane jest w ZSET dla zawodów: mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. Dla pozostałych zawodów szkoła organizuje kształcenie zawodowe w formie corocznych miesięcznych kursów dokształcających, realizowanych w ośrodkach dokształcania zawodowego.

Oznaczenia i nazwy kwalifikacji dla najpopularniejszych zawodów znajdziesz w załączonym wykazie zawodów i kwalifikacji.

 Zapraszamy!

©2024 Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich. All Rights Reserved.

Wyszukaj

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem