Aktualności

Previous Next

Zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Chcemy być studentami-Zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

W pierwszym semestrze nasi uczniowie wyjechali na zajęcia na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Zajęcia są wynikiem podpisanego porozumienia wspierającego wspólne działania szkoły i uczelni w zakresie dydaktycznym.

Efektywna współpraca i szczególne zaangażowanie pracowników Instytutu Inżynierii Środowiska jest dla nas bardzo cenna.  Podczas naszej wizyty, uczniowie klas liceum oraz technikum mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach dla studentów prowadzonych przez pracowników uczelni.

 Na uczelni zostaliśmy powitani przez Panią  dr hab. inż. Katarzynę Pawęskę, profesora  UPWr oraz dr hab. inż. Pawła  Lochyńskiego, profesora UPWr. Opiekę "logistyczną" grup w trakcie wizyty nad naszymi uczniami sprawowali  mgr inż. Szymon Kilian i mgr inż. Kinga Marek

Nasi uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy i rozpoczęli ciekawe zajęcia w pracowniach uczelni, były to:

  1. Makroskopowe badanie gruntów spoistych -  prowadziła je Pani dr inż. Justyna Kubicz
  2. Modelowanie sieci wodociągowej – zajęcia prowadziła Pani dr inż. Justyna Stańczyk

Paniom prowadzącym bardzo dziękujemy za wspaniałe i bardzo ciekawe zajęcia, które wprowadzały nas w tajniki studiów realizowanych na kierunku Inżynieria Środowiska.

Na koniec wszyscy uczniowie uczestniczyli w prelekcji pt.: "Zanieczyszczenia wód powierzchniowych” oraz prowadzona była rozmowa z uczniami – „Kim jest Inżynier Środowiska?",  spotkanie to poprowadziła dla młodzieży Pani dr hab. inż. Katarzyna Pawęska.

Szczególnie dla nas ważny moment tego dnia to spotkanie z Dziekanem Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji prof. dr hab. inż. Bernardem Kontnym. Na tym spotkaniu Pan Dziekan wyraził chęć podjęcia  szerszej współpracy, angażującej różne Instytuty . Tę współpracę planujemy rozpocząć od podpisania porozumienia.

Panu Dziekanowi bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas oraz życzliwość i otwartość na podjęcie współpracy w szerszym niż dotychczas zakresie.

Każde działania umożliwią naszym uczniom bliższy kontakt z pracownikami uczelni, poznanie specyfiki kierunków studiów od strony praktycznej oraz wspólnych działań laboratoryjnych i warsztatowych.

 

Tego dnia również odbyło się potkanie z dr hab. inż. Krzysztofem Lejcusiem, profesorem UPWr,  podczas którego wraz z Panią dr hab. inż. Katarzyną Pawęską oraz Panem  dr hab. inż. Pawłem Lochyńskim, zaplanowaliśmy wstępnie dalsze nasze wspólne działania. W planach mamy wiosenne spotkanie warsztatowe w naszej szkole oraz pojawił się pomysł realizacji dwudniowego Eventu Naukowego z udziałem pracowników uczelni reprezentujących kilka wydziałów uczelni. Będzie to bardzo atrakcyjne wydarzenie naukowe zrealizowane w naszej szkole. Już cieszymy się i z dużą kreatywnością planujemy to zadanie.

Naszym uczniom dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły na uczelni a nauczycielkom Pani Justynie Cieślak i Pani Beacie Kościelnej za zaangażowanie w dodatkowe działania dydaktyczne.

 

Wicedyrektor, Monika Citow

©2024 Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich. All Rights Reserved.

Wyszukaj

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem