Projekt RPO 2019/2020         BIP logo bip m

Ogłoszenia| SKP |  Blog  |  e-Learning  |  Office  |  e-Dziennik | Facebook

Aktualności

Informator zawierający informacje o Zespole Szkół Ekonomiczno - Technicznych w Rakowicach Wielkich (koło Lwówka Śląskiego). 

Oferta naszej szkoły jest skierowana nie tylko do uczniów z okolic samego Lwówka Śląskiego, lecz ze względu na internat, będący integralną częścią naszego zespołu szkół cieszymy się popularnością wśród uczniów mieszkających nawet kilkadziesiąt kilometrów od Rakowic Wielkich. Są to między innymi uczniowie z takich miejscowości jak Jelenia Góra, Wleń, Gryfów Śląski, Mirsk, Świeradów Zdrój, Leśna, Olszyna, Lubań, Nowogrodziec, Bolesławiec, Chojnów, Złotoryja, Świerzawa, Wojcieszyce, Węgliniec, Lubomierz, Piechowice a nawet Zgorzelec i Bogatynia.

Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania możesz kierować je bezpośrednio do szefa komisji rekrutacyjnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich należy do tych instytucji opieki i wychowania, które odgrywają istotną rolę w rozwoju osobowości młodzieży. Jest drugim po domu rodzinnym środowiskiem wychowawczym, w którym zaspakajane są różne potrzeby człowieka, szczególnie w zakresie stworzenia odpowiednich warunków do nauki, wypoczynku i przygotowania do pracy.

Historia szkoły sięga pierwszej połowy lat 60 ubiegłego stulecia. Był to czas wzmożonego zapotrzebowania na specjalistów z zakresu upraw rolnych i hodowli zwierząt, niezbędnych w procesie organizacji ówczesnych Państwowych Gospodarstw Rolnych oraz Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Tak więc, na wniosek władz lokalnych - Przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lwówku Śląskim - Bernarda Wawrzyniaka, decyzją władz wojewódzkich we Wrocławiu, postanowiono wybudować na terenie powiatu lwóweckiego średnią szkołę rolniczą. Inwestorem generalnym przedsięwzięcia był Inspektorat Budownictwa Rolniczego, a generalnym wykonawcą Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Lubaniu. Do budowy obiektów szkolnych przystąpiono w 1962 roku. Po 10 latach, w 1972 roku oddane zostały do użytku: budynek szkoły, dwa budynki internatu oraz budynek warsztatów szkolnych. Wtedy też, na podstawie Zarządzenia nr 78 Ministra Rolnictwa z dnia 25 marca 1972 roku, Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu, powołano w Rakowicach Wielkich Zespół Szkół Rolniczych. Pismo w tej sprawie wpłynęło do władz Powiatu Lwóweckiego dnia 25 listopada 1972r, a uchwała obowiązywała od dnia 1 września 1972r. Ze względu na opóźnienia budowlane zajęcia dydaktyczne i wychowawcze zainaugurowano dopiero 2 października 1972 roku. W roku następnym oddano do użytku trzeci budynek internatu. Tym samym budowa została zakończona.

Pierwszą szkołę tworzyły:

 • Technikum Rolnicze,
 • Technikum Hodowlane,
 • Zasadnicza Szkoła Hodowlana,
 • Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Upraw Polowych.

Szkole nadano imię Kombatantów Ziemi Lwóweckiej. Ze swoimi patronami młodzież utrzymuje bliski i bardzo serdeczny kontakt do dzisiaj. Miłe i zawsze bardzo wzruszające spotkania z Kombatantami odbywają się co najmniej dwa razy do roku. Kombatanci byli i są dla tej szkoły żywą lekcją historii i oddanymi jej przyjaciółmi. Spotkania mają znaczący wpływ na wychowanie patriotyczne młodzieży. Trwałym symbolem więzi z Kombatantami Ziemi Lwóweckiej jest sztandar szkoły z widniejącym na nim zobowiązaniem: „Tobie naukę i pracę Ojczyzno”. Został przekazany uczniom ZSR w Rakowicach Wielkich w listopadzie 1972 r. podczas szkolnej uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Warto nadmienić, że dzięki pomocy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację założono w szkole orkiestrę dętą, która działa nieprzerwanie do dziś. Na przestrzeni lat zmieniali się muzycy i dyrygenci, liczebność i stroje, ale orkiestra zawsze uświetniała uroczystości szkolne i inne, na które była zapraszana. Obecnie uczniowie ćwiczą i występują pod batutą kapelmistrza Jana Chojnackiego.

Był rok 1972. Rok w którym, jak wykazywały badania statystyczne, ciągle rosło zapotrzebowanie na kadry dla rolnictwa. Sprzyjała temu ówczesna polityka państwa, zmierzająca do wzrostu produkcji rolnej, a także powierzania funkcji kierowniczych przede wszystkim ludziom ze średnim i wyższym wykształceniem. Z tego powodu organizując nabór na zbliżający się  rok szkolny 1973/1974, kandydatom do szkoły zaproponowano następujące kierunki kształcenia: 2 klasy technikum rolniczego 3-letniego, 2 klasy technikum hodowlanego 3-letniego oraz po jednej klasie zasadniczej szkoły hodowlanej i zasadniczej szkoły mechanizacji upraw polowych. Szkoła liczyła 6 klas, w których uczyło się około 200 uczniów.

Następne lata przyniosły dynamiczny wzost liczby oddziałow i uczniów. W części za sprawą własnego naboru, w części ze względu na zmiany organizacyjne wynikające z bieżących potrzeb. Decyzją władz oświatowych w Zespole Szkół Rolniczych w Rakowicach Wielkich utworzono 5-letnie Technikum Rolnicze i 5-letnie Technikum Hodowlane. W skład szkoły włączono też przeniesione z Nowogrodźca Zawodowe Liceum Rolnicze. Szkoła posiadała dwie filie - Zasadnicze Szkoły Rolnicze i Średnie Studium Zawodowe w Biedrzychowicach i w Bolesławcu.

Od roku 1977 Zespół Szkół Rolniczych w Rakowicach Wielkich uzyskał status szkoły ćwiczeń - Studium Pedagogicznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu, a w 1979 roku przyznano szkole uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych we wszystkich specjalizacjach rolniczych na poziomie szkół: zasadniczych, średnich zawodowych, policealnych i techników.

Od roku 1980 nastąpiło zmniejszenie naboru. Wynikało ono z rosnących trudności na rynku pracy. Sytuacja pogłębiła się w latach 1981/82 i 1982/83 .
W tym czasie nastąpiło kolejne przeprofilowanie szkoły. Wiodącą rolę zaczął odgrywać profil mechanizacji rolnictwa. Pozostawiono tylko jeden ciąg 5-letniego Technikum Rolniczego, zaś reaktywowano Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa o 3-letnim cyklu kształcenia, zwiększono nabór do 3-letniego Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Uruchamiano również nowe kierunki kształcenia.

Na początku lat 90 Zespół Szkół Rolniczych w Rakowicach Wielkich kształcił młodzież w następujących szkołach:

 • Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa,
 • Zasadnicza Szkoła Samochodowa,
 • Zasadnicza Szkoła Rolnicza,
 • Zasadnicza Szkoła Mleczarska,
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa (3 i 5 letnie),
 • Liceum Ekonomiczne.

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych została wprowadzona nowa klasyfikacja zawodów. Szkoła zaczęła przygotowywać specjalistów do pracy w zawodach i specjalnościch określonych potrzebami zmieniającego się rynku pracy. Rozwijająca się informatyzacja prac biurowych i nowych technik  komunikowania się wywołały kolejne zmiany w ofercie kierunków kształcenia i specjalności:

 • Technikum Rolnicze - o specjalności podstawy agrobiznesu (wygasło w 2002 roku);
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa - o specjalizacji diagnostyka pojazdów rolniczych (wygasło w 2004 roku);
 • Liceum Ekonomiczne o specjalności rachunkowość i rynek rolny (wygasło w 2002 roku);
 • Liceum Agrobiznesu (wygasło w 2005 roku);
 • Technikum Ekonomiczne - o specjalności technik ekonomista ( wygasło w 2005 roku);
 • Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa - o specjalności naprawa i użytkowanie maszyn i pojazdów rolniczych (wygasła w 2001 roku);
 • Zasadnicza Szkoła Samochodowa - o specjalności mechanik pojazdów samochodowych (wygasła w 2003 roku);
 • Technikum Mechaniczne - o specjalności obsługa i naprawa pojazdów samochodowych (wygasło w 2005 roku).

Ze wzlgędu na zmianę polityki państwa w zakresie gospodarki rolnej, na wniosek Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Rolniczych, w 1997 roku dokonano zmiany nazwy szkoły- powstał Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych.

Pierwszym dyrektorem naczelnym Zespołu Szkół Rolniczych w Rakowicach Wielkich był Alojzy Pawicki, który pracował na tym stanowisku w latach 1972-1975 i 1977-1980. Funkcję tę pełnili także: Mieczysław Kocełuch (1975-1977 i 1980/1981), Zbigniew Drobczyński (lata 1981-1988), Włodzimierz Moch (lata 1988-1991) i Jan Czyczerski (lata 1991- 1997). Po zmianie nazwy szkoły (1997) Jan Czyczerski stał sie pierwszym dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach, i pełni tę funkcję do dziś.

Ważnym elementem składowym szkoły był i jest internat; kolejnym pokoleniom młodzieży – na czas nauki zastępuje on dom rodzinny. Pierwszym kierownikiem internatu był Władysław Haracz (1972-1974). Funkcję tę pełnili także: Zbigniew Cembaluk (1974-1977), Włodzimierz Kaczmarek (1977-1979), Krystyna Karnauch (1979-1981), Adam Kamieński (1981-1982), Cenata Wężykowska (1982- 1985), Jadwiga Kwasigroch (1985- 2005), Grzegorz Dziugieł (2005-2010) i Leonard Kurlej (2010-2015). Obecnie, od 2015 roku kierownikiem internatu jest Bożena Wieczorek.

Na osiągnięcia tej szkoły pracowało wielu nauczycieli i wychowawców, którzy związali swój los z tą placówką. Niektórzy od początku istnienia szkoły i pracowali aż do zasłużonej emerytury. Z tego grona w historii szkoły zapisali się między innymi: Zuzanna Bardzel, Halina Drewnicka, śp. Zbigniew Drobczyński, Krystyna Drobczyńska, Władysław Haracz, Teresa Haracz, śp. Mieczysław Kocełuch, Monika Kmita, Stanisław Kwiecień, Irena Muszkiewicz Barbara Pawicka, śp.Tadeusz Piotrowski, Genowefa Tyszkiewicz, Józefina Wrońska, śp. Zdzisław Zys, Helena Mielec i wielu innych.

Dziś progi naszej szkoły przekraczają uczniowie i kandydaci pragnący poznawać tajniki wiedzy w wielu różnych, często nowych kierunkach kształcenia. Po reformie z 2001 roku szkoła poszerzyła ofertę edukacyjną o liceum ogólnokształcące. Kierunki nauczania w technikum i szkole zawodowej (dziś to Szkoła Branżowa I st.) są elastycznie dostosowywane do potrzeb rynku pracy i zainteresowań kandydatów. Kandydaci - często kolejne pokolenie pierwszych absolwentów – rekrutują się niemal ze wszystkich miejscowości powiatu lwóweckiego i powiatów ościennych. Internat tętni życiem, szkoła oferuje zajęcie pozalekcyjne i atrakcyje tereny sportowe, przyjazna i zaaggażowana kadra ułatwia przebrnięcie przez trudy edukacji. 

ZSET Rakowice Wielkie

Budowa - 1972 r.

ZSET Rakowice WielkieOtwarcie szkoły - 02 października 1972 r.

ZSET Rakowice Wielkie

Szkoła - 10 kwietnia 1973 r.

ZASADY REKRUTACJI OBCOKRAJOWCÓW

Informator do pobrania

 

Nabór do Zespołu Szkół Ekonomiczno - Technicznych w Rakowicach Wielkich na Ukrainie prowadzi po sprawdzeniu stopnia znajomości języka polskiego oraz weryfikacji dokumentów:

Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Kornela Makuszyńskiego wspólnoty polskiej miasta Stryj

(placówka niepubliczna polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie)

Adres

Ul. Szewczenki 191, 82400 Stryj, Ukraina

Telefon +38 (245) 41631

lub

Europejska Kulturalno - Oświatowa Inicjatywa

 1. Zaklynskyh 8,

76000 Iwano-Frankiwsk,

Ukraina
tel. +38(067)4550190 fax. +38(034)2777349

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia rekrutacyjne możliwe są jedynie poprzez Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Kornela Makuszyńskiego w Stryju lub Europejską Kulturalno - Oświatową Inicjatywę w Ivano-Frankowsku.

Zgłoszenia indywidualne nie będą rozpatrywane.

 

Wymagania rekrutacyjne ZSET dla obcokrajowców:

 1. PODANIE o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej:

podanie.doc

podanie.pdf

 1. Znajomość języka polskiego w stopniu podstawowym (najlepiej potwierdzona stosownym certyfikatem).
 2. Ukończona 9 klasa ale nieukończony 18 rok życia.
 3. Notarialnie potwierdzona zgoda rodziców na naukę i pobyt w Polsce.
 4. Oświadczenie rodziców o pokryciu kosztów pobytu (ubezpieczenie zdrowotne, wyżywienie, pobyt - łącznie ok. 4500 zł) - bez kosztów przejazdu.

pobierz szczegółową listę dokumentów

Oferta edukacyjna.

W nadchodzącym roku szkolnym proponujemy następujące kierunki:

Liceum:

 • klasa wojskowa,
 • klasa strażacko-ratownicza,
 • klasa policyjna,
 • klasa psychologiczno - coachingowa
 • klasa sportowa (trener personalny - nowy kierunek).

Technikum:

 • technikum architektury krajobrazu,
 • technikum hotelarskie,
 • technikum żywienia i usług gastronomicznych,
 • technikum ekonomiczne,
 • technikum samochodowe,
 • technikum informatyczne,
 • technikum mechanizacji rolnictwa,
 • technikum logistyczne 
 • technikum usług fryzjerskich (nowy kierunek).

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • zbrojarz-betoniarz,
 • klasa wielozawodowa.

Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania możesz kierować je bezpośrednio do szefa komisji rekrutacyjnej na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Chcesz zamieszkać w internacie ZSET w Rakowicach Wielkich? Zobacz jakie to proste!

 

Pobierz ze szkoły lub internatu druk deklaracji i wypełnij go wspólnie z rodzicami. Druk możesz również pobrać ze strony internetowej. Wypełnioną Deklarację złóż w sekretariacie szkoły lub w internacie. Twoje podanie rozpatrzy dyrektor szkoły.

Co dalej?

Jeśli zostaniesz przyjęty i opłacisz pobyt i wyżywienie zostaniesz zakwaterowany. Staniesz się mieszkańcem internatu.

Pobyt trwa od godziny 6:00 w poniedziałek do godziny 18:00 w piątek.
W szczególnych przypadkach, możesz uzyskać zgodę dyrektora szkoły na przyjazd w niedzielę, w godzinach 18:00 – 21:00. W tej sprawie musisz zaznaczyć odpowiednią opcję w deklaracji.

Internat oferuje miejsce noclegowe i wyżywienie. Resztę, tzn.: pościel (poszewki i prześcieradło), środki higieny osobistej (mydło, szampon itd.) i inne przedmioty, bez których nie możesz żyć (poza komputerem i telewizorem), musisz sobie przywieźć z domu

W uzgodnieniu z wychowawcą możesz sam urządzić, odmalować, upiększyć pokój, w którym zamieszkasz. Warto to zrobić jeśli chcesz spędzić w nim miło kilka lat.

 Ile to kosztuje? To zależy.

Koszt korzystania z internatu składa się z dwóch części:

1. Wyżywienie: od 1 września 2022, za każdy dzień pobytu zapłacisz 16 zł za trzy posiłki:

 • śniadanie  5,50 zł
 • obiad        5,50 zł
 • kolacja      5,00 zł
  UWAGA: Stawka dzienna wyżywienia może wzrosnąć, jeśli znacząco wzrosną ceny podstawowych produktów spożywczych. Szczegóły wysokości opłat na każdy kolejny miesiąc są zamieszczane na tablicy ogłoszeń w kasie szkoły oraz w zakładce Opłaty

 2. Opłata za pobyt: płacisz za miejsce w internacie i media. Tu wysokość opłaty zależy również od Ciebie.

Możesz wybrać pomiędzy trzema możliwościami (opcjami). Oto one:

Opcja A. Najtańsza. Miesięczny pobyt kosztuje 50 zł

Jeśli będziesz mieszkać w internacie przez 10 miesięcy (bez przerwy od września do czerwca) i będziesz brał aktywny udział w próbach i koncertach szkolnej orkiestry dętej, to za każdy miesiąc pobytu zapłacisz tylko 50 zł.

Opcja B. Stawka podstawowa. Miesięczny pobyt kosztuje 120 zł

Jeśli będziesz mieszkać w internacie przez 10 miesięcy (bez przerwy od września do czerwca)

Opcja C. Najdroższa. Miesięczny pobyt kosztuje 200 zł

Jeżeli nie mieszkasz całego roku szkolnego (10 miesięcy) tylko krócej np. przez 5 miesięcy „na zimę" to opłaty są najwyższe i wynoszą 200 zł za każdy miesiąc pobytu. To o kolejne 80 zł drożej.

Czy możesz mieszkać taniej? Tak, jeśli rodzice otrzymują zasiłek rodzinny

Jeżeli masz bardzo dobre wyniki w nauce [poprzednim roku szkolnym (semestrze) uzyskałeś średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 (dotyczy również klas pierwszych)], może ubiegać się o obniżenie opłaty za pobyt o 50,00 zł miesięcznie

Jeśli Twoi rodzice otrzymują zasiłek rodzinny to po zakwaterowaniu Ciebie w internacie muszą złożyć podanie o dofinansowanie kosztów Twojego pobytu w internacie. Podanie składa się w urzędzie, który ten zasiłek wypłaca (na odpowiednim druku, który otrzymasz od urzędnika) np. we Lwówku Śląskim zasiłek rodzinny wypłaca Urząd Miasta i Gminy. Do podania musisz dołączyć zaświadczenie z internatu stwierdzające, że w nim przebywasz. Zaświadczenia wydaje kierownik internatu.

Pytaj w urzędzie! Pani urzędniczka będzie wiedziała o co chodzi i na pewno Ci pomoże.

Inne formy pomocy:

 

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej możesz otrzymać z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej refundację kosztów za obiady lub całodzienne wyżywienie.

W GOPS też trzeba złożyć podanie. Jeśli GOPS ma pieniądze zapłaci szkole za Twoje posiłki, które zjesz w internatowej stołówce.

Pomocy w kontaktach z GOPS udzieli Ci nasz SZKOLNY PEDAGOG

W internacie:

 1. Stajesz się samodzielny, uczysz się odpowiedzialności oraz samodyscypliny: tego oczekują od Ciebie rodzice.
 2. Jeśli masz problemy np. osobiste, problemy z nauką zawsze pomocy udzieli Ci Twoja wychowawczyni.
 3. Czas na naukę własną wynosi 2,5 godziny dziennie.
 4. Możesz rozwijać uzdolnienia i zainteresowania:
  • korzystając z popołudniowych zajęć w szkole (nie spędzasz 2-3 godzin dziennie na dworcach i w autobusach więc nasz na to czas!). Nauczyciele prowadzą zajęcia fakultatywne i wyrównawcze. W szkole działa orkiestra dęta, a czynny w niej udział zapewni Ci pobyt wg opcji A – bez konieczności wykonywania prac polowych,
  • aktywnie spędzając czas wolny w świetlicy internatu korzystając z Internetu, grając w bilarda, tenisa, darta, warcaby, scrabble, chińczyka, eurobussines, wertując aktualną prasę, tworząc prace plastyczne, ucząc się grać na gitarze, śpiewając, chodząc wieczorami na salę gimnastyczną,
  • organizując imprezy internatowe (andrzejki, walentynki, dyskoteki, jasełka, turnieje grup, turnieje sportowe),
  • działając w samorządzie internatu.
 5. Poznasz lepiej kolegów i koleżanki, być może zawiążesz trwałe przyjaźnie.
 6. Urządzisz sam swój pokój.
 7. Wybierając opcję A pomożesz rodzicom.

Rozkład dnia:

06:30 - 07:00 Pobudka, toaleta poranna
07:00 - 07:40 Śniadanie
07:40 - 08:10 Przygotowanie się i wyjście do szkoły
13:00 - 15:20 Obiad
13:00 - 16:00 Czas wolny
16:00 - 18:30 Nauka własna
18:30 - 19:00 Kolacja
19:00 - 21:20 Czas wolny (czas na naukę indywidualną wg potrzeb)
21:20 - 21:50 Toaleta wieczorna
21:50 - 06:30 Cisza nocna


Regulamin Internatu


 deklaracja

 

Osiągnięcia naukowe

 

Rok

Osiągnięcia

Miejsce

Uczeń

Opiekun

1996

Olimpiada wiedzy i umiejętności rolniczych

Laureat

Sławomir Machowski

 

1997

XX Konkurs historyczny "A to Polska właśnie"

Laureatka

Monika Hajny

Władysław Haracz

1998

Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

Laureatka

Barbara Jędras

Władysław Haracz

1998

V turniej wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

II

Barbara Jędras

Władysław Haracz

1998

Olimpiada wiedzy i umiejętności rolniczych

Laureat

Dawid Kirkowski

Mieczysław Skórski

1998

Ogólnopolski konkurs - "Znawca Rynku Rolnego"

I

Katarzyna Śmieszek

Janina Jawornicka

1999

XXIII Olimpiada wiedzy i umiejętności rolniczych Blok Agrobiznes

V

Barbara Jędras

Janina Jawornicka

1999

Europejski konkurs szkolny "Prawa człowieka i ja"

Laureatka

Dorota Anaszko

Janina Jawornicka

1999

III Olimpiada Szkół rolniczych Bezpieczeństwo, higiena i prawo pracy w gospodarstwie rolnym

II

Łukasz Gruszecki

 

1999

III Olimpiada Szkół rolniczych Bezpieczeństwo, higiena i prawo pracy w gospodarstwie rolnym

II

Robert Faściszewski

 

1999

III Olimpiada Szkół rolniczych Bezpieczeństwo, higiena i prawo pracy w gospodarstwie rolnym

II

Marcin Grala

 

1999

III Olimpiada Szkół rolniczych Bezpieczeństwo, higiena i prawo pracy w gospodarstwie rolnym

Laureat

Robert Faściszewski

 

1999

III Olimpiada Szkół rolniczych Bezpieczeństwo, higiena i prawo pracy w gospodarstwie rolnym

Laureat

Łukasz Gruszecki

 

1999

Konkurs znam zabytki powiatu Lwóweckiego-"Historia sztuki"

I

Joanna Muszka

Władysław Haracz

1999 - 2000

Ogólnopolski konkurs "Z ekologią na co dzień"

II

ZSE-T w Rakowicach Wielkich

Janina Jawornicka

2000

Krajowa Olimpiada wiedzy o UE

Laureat

Justyna Tęcza

Janina Jawornicka

2000

Olimpiada wiedzy i umiejętności rolniczych

Laureat

Adam Lachowicz

Janina Jawornicka

2000

Olimpiada młodych producentów rolnych

III

Michał Urbański

Mieczysław Skórski

2001

Olimpiada Wiedzy o UE "Rynki Rolne, Giełdy Towarowe i Rynki Hurtowe"

II

Justyna Tęcza

Janina Jawornicka

2001

XXV Olimpiada wiedzy i umiejętności rolniczych "Pion Agrobiznes"

IV

Justyna Tęcza

Janina Jawornicka

2001

I powiatowy konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

Laureat

Magdalena Ziemianowicz

Anna Czepiel

2001

I powiatowy konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

Laureatka

Marzena Spyrka

Anna Czepiel

2001

I powiatowy konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

Laureatka

Maria Jaworska

Anna Czepiel

2001

I powiatowy konkurs recytatorski
Poetyckie spotkanie z przyroda

Laureatka

Barbara Teżyk

Janina Jawornicka

2002

Olimpiada wiedzy i umiejętności rolniczych
Blok Produkcja roślinna

II

Mariusz Kapiciak

Teresa Rydzewska

2002

XVII przegląd dorobku artystycznego szkół rolniczych "Rolart"

II

Magdalena Ziemianowicz

Teresa Rydzewska

2002

II powiatowy konkurs recytatorski

III

Ewa Kruk

Teresa Rydzewska

2002

II powiatowy konkurs recytatorski i poezji śpiewanej

I

Marta Barska

Teresa Jarmołowicz

2003

Ogólnopolski konkurs "Z ekologią na co dzień

III

ZSE-T w Rakowicach Wielkich

Janina Jawornicka

2003

Poezja mówiona - język angielski

I

Agnieszka Czarnecka

Katarzyna Mizerska Górska

2003

48 Ogólnopolski konkurs recytatorski

I

Magdalena Ziemianowicz

Teresa Rydzewska

2003

II przegląd artystyczny Zjednoczona Europa szansą dla każdego z nas
Kabaret - języka niemieckiego

III

ZSE-T w Rakowicach Wielkich

Stanisław Kwiecień
Anna Czepiel

2003

II przegląd artystyczny Zjednoczona Europa szansą dla każdego z nas
Poezja mówiona - język niemiecki

III

Katarzyna Opieka

Anna Czepiel

2003

II przegląd artystyczny Zjednoczona Europa szansą dla każdego z nas
Poezja mówiona- język angielski

I

Katarzyna Czeczajluk

Katarzyna Mizerska Górska

2003

48 Ogólnopolski konkurs recytatorski

II

Paulina Greszta

Teresa Rydziewska

2003

XXVII olimpiada wiedzy i umiejętności rolniczych

III

Kamil Domański

 

2004

Ogólnopolski konkurs "Z ekologią na co dzień

I

ZSE-T w Rakowicach Wielkich

Janina Jawornicka
Mariola Wasilewska

2004

XXVII Olimpiada wiedzy i umiejętności rolniczych

Finalista

Marek Rajczakowski

Janina Jawornicka

2004

XXVII Okręgowy finał Olimpiady wiedzy i umiejętności rolniczych

III

Marek Rajczakowski

Janina Jawornicka

2004

X sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

laureat

Magdalena Pasierbska

Beata Jadach

2005

Ogólnopolski konkurs "Z ekologią na co dzień"

I

ZSE-T w Rakowicach Wielkich

Janina Jawornicka
Mariola Wasilewska
Anna Czepiel

2005

XXIX Olimpiada wiedzy i umiejętności rolniczych

I

Joanna Michalec

Janina Jawornicka

2005

XXIX Olimpiada wiedzy i umiejętności rolniczych

III

Barbara Teżyk

Janina Jawornicka

2005

XXIX Olimpiada wiedzy i umiejętności rolniczych

V

Ewa Jędras

Janina Jawornicka

2006

Ogólnopolski konkurs "Z ekologią na co dzień"

I

ZSE-T w Rakowicach Wielkich

Janina Jawornicka
Mariola Wasilewska
Anna Czepiel

2007

Ogólnopolski konkurs "Podstawowe pojęcia ekonomiczne"

I

Maksymilian Cichorek

Janina Jawornicka
Mariola Wasilewska
Jacek Żojdzik

Jeżeli też brałeś udział w olimpiadzie czy konkursie przedmiotowym, a nie jesteś ujęty w spisie to Cię przepraszamy i prosimy powiadomić nas, a my natychmiast to uzupełnimy. Dziękujemy.

 

Osiągnięcia sportowe

 

Od listopada 1972 r. zaczyna powoli tworzyć się sekcja lekkiej atletyki, której członkowie zaczynają zdobywać pierwsze nagrody i medale.
Pierwszymi mistrzostwami Polski Szkół Rolniczych dla zawodników sekcji były Igrzyska organizowane w Siedlcach w 1973 roku. Największy sukces odniosła Maria Jarosz, która w konkursie rzutu dyskiem wywalczyła złoty medal wynikiem 44,05 m poprawiając rekord Igrzysk. Brązowy medal zdobyła Franciszka Uścinowicz w rzucie oszczepem wynikiem 42,14 m.
W 1975 roku VI Igrzyska rozegrano w Białymstoku, triumfatorką została Teresa Nowak, która wywalczyła komplet medali:

 • złoty - w biegu na 400 m z wynikiem 57,6 sek.

 • srebrny - w składzie sztafety 4 x 100 m = 49,8 sek.

 • brązowy - w biegu na 200 m = 25,4 sek.

Złoty medal zdobył Waldemar Wójcicki w rzucie oszczepem - 56,7 m, Barbara Kowalska i Jadwiga Menelska w sztafecie 4 x 100 m otrzymały srebrny medal, a Lech Nowacki - brązowy w biegu na 110 metrów przez płotki.

Mistrzostwa Polski Szkół Rolniczych w 1976 roku w Stargardzie Szczecińskim przyniosły sukces Zbigniewowi Socha. W rzucie oszczepem zdobył złoty medal wynikiem 61,42 m i brązowy w rzucie dyskiem - 39,35 m. Srebrny medal wywalczyła Barbara Kowalska w skoku w dal osiągając rezultat 5,14 m. Brązowy medal zdobyła Teresa Nowak w biegu na 100 m - 12,8 sek.

W 1977 roku w Bydgoszczy jedynym sukcesem był brązowy medal Zuzanny Durak w rzucie oszczepem wynikiem 41,20 m.

Na Igrzyskach w Koszalinie w 1979 roku Władysław Kozłowski wywalczył srebrny medal w rzucie oszczepem - 53,70 m i brązowy w rzucie dyskiem wynikiem 42,06 m. Mirosław Kowalik w konkursie rzutu oszczepem zajął trzecie miejsce rezultatem 53,54 m. Podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych w 1980 roku organizowanych w Kaczkach Średnich k/Poznania tytuł mistrzyni i złoty medal uzyskała Bożena Kunkiewicz w rzucie oszczepem wynikiem 42,64 m.
Wicemistrzem został Mirosław Kowalik również w rzucie oszczepem wynikiem 56,60 m. O "krok"od medalu byli zdobywcy IV miejsc:

 • Władysław Kozłowski - rzut oszczepem - 55,52 m

 • Dariusz Rudzik - bieg na 1500 m - 4:13,6

 • Andrzej Gabrysiak - skok w dal - 6,19 m.

Igrzyska w 1981 roku zostały rozegrane w Poznaniu. Złote medale zdobyli:

 • Bożena Kunkiewicz - rzut oszczepem - 40,54 m

 • Mirosław Kowalik - rzut oszczepem - 65,14 m,

W tej samej konkurencji Mariusz Barsul był czwarty wynikiem 54,90 m, Władysław Kozłowski zajął piąte miejsce wynikiem 54,02 m. Sztafeta 4 x 100 m w składzie: Krzysztof Straszak, Stanisław Soisulski, Czesław Górski, Janusz Kaśków zajęła czwarte miejsce rezultatem 44,54 sek.

Mistrzyni Polski Szkół Rolniczych w roku 1982 w Białymstoku zostali:

 • Mariusz Barsul - rzut oszczepem - 57,46 m, pchnięcie kulą - 12,45 m,

 • Mirosław Śmitkowski - bieg na 800 m - 2:80,68,

 • Bożena Kunkiewicz - rzut oszczepem - 42,92 m.

Tytuł wicemistrzów zdobyli:

 • Mirosław Kowalik - rzut oszczepem - 68,38 m,

 • Andrzej Gabrysiak - skok w dal - 6,64 m,

 • Dariusz Rudzik - 2000 m z przeszkodami - :5,57,88, ten sam zawodnik został brązowym medalistą w biegu na 1500 m - 3:56,49.

 

Podczas Igrzysk Szkół Rolniczych w 1983 roku w Łodzi Mirosław Śmitkowski wywalczył dwa złote medale: w biegu na 800 m z wynikiem 1:56,80 i w biegu na 1500 m - 3:56,82. Złoty medal zdobył również Dariusz Rudzik w biegu na 2000 m z przeszkodami wynikiem 5:57, 92. Mirosław Kowalik rzucił oszczepem 70,92 m ustanawiając nowy rekord Igrzysk i otrzymał złoty medal.

Mistrzostwa w 1984 roku rozegrano w Poznaniu, reprezentanci szkoły wrócili z trzema złotymi medalami:

 • Mariusz Barsul - w rzucie oszczepem - 61,32 m,

 • Mirosław Śmitkowski - w biegu na 2000 m z przeszkodami - 5:54,75,

 • Małgorzata Barsul - w rzucie oszczepem - 36,30 m.

W następnym roku 1985 Mirosław Śmitkowski ponownie uzyskał złoty medal w biegu na 2000 m z przeszkodami wynikiem 5:57,10 i brązowy w biegu na 1500 m rezultatem 3:58,24.

Podczas Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych w 1986 roku organizowanych w Poznaniu, srebrny medal wywalczył Jacek Kus w rzucie oszczepem wynikiem53,64 m i brązowy Wojciech Kuduk również w rzucie oszczepem - 52,30 m.

W 1987 roku rozegrano Igrzyska w Krakowie , uczniowie szkoły zdobyli pięć medali:

 • złoty - Artur Goss w biegu na 800 m - 1:55,86,

 • srebrny - Artur Goss w biegu na 1500 m - 3:56,20,

 • srebrny - Krzysztof Barsul w rzucie oszczepem - 53,20 m,

 • brązowy - Wojciech Kuduk w skoku wzwyż - 192 cm,

 • brązowy - Adam Śliwiński w rzucie oszczepem - 52,36 m.

Mistrzostwa w 1988 roku w Poznaniu zakończyły się sukcesem Artura Gossa, który dwukrotnie stawał na najwyższym podium, w biegu na 2000 m z przeszkodami i biegu na 810 m. Aneta Borejko wywalczyła złoty medal w rzucie oszczepem wynikiem 44,80 m. Jacek Kus medal srebrny w rzucie oszczepem rezultatem 56,60 m. Robert Sysak otrzymał brązowy medal w rzucie oszczepem - 51,26 m.

W 1990 roku podczas Mistrzostw Szkół Rolniczych w Poznaniu Aneta Borejko została złotą medalistką w rzucie oszczepem wynikiem 43,26 m.
Start lekkoatletów w 1991 roku w Lublinie nie spełnił oczekiwanych nadziei. Największym sukcesem było zdobycie brązowego medalu przez Anetę Borecko w rzucie oszczepem - 42,8 m. W sekcji lekkiej atletyki LKS-u wychowano sześciu reprezentantów Polski juniorów. Najczęściej dres z orłem zakładał Mirosław Kowalik

W 1981 roku w meczu Polska - Węgry - Rumunia rzucił oszczepem 64,90 m zajmując III miejsce.Na zawodach Polska - RFN w Łodzi był również trzeci w rzucie oszczepem wynikiem 65,94 m. W spotkaniu Polska - Włochy - CSRR w Pradze wygrał konkurs rzutu oszczepem rezultatem 66,20 m. Występ na Zawodach Przyjaźni w Debreczynie przyniósł mu szóstą lokatę w rzucie oszczepem wynikiem 64,28 m. W czwórmeczu Polska - Grecja - Bułgaria - Francja w Atenach uzyskał w rzucie oszczepem 69,14 m, zajmując III miejsce. Następne międzynarodowe starty Kowalika były w 1982 roku. Na zawodach Polska - Bułgaria był najlepszy w rzucie oszczepem rezultatem 64,82 m. W Getyndze rozegrano mecz Polska - RFN, gdzie wywalczył drugie miejsce w rzucie oszczepem - 65,26 m. Najlepszy swój rezultat w sezonie 1982 w rzucie oszczepem osiągnął w spotkaniu Polska - Włochy - CSRR w Pescarze - 73,30 m. Ostatnim jego startem międzynarodowym był trójmecz Polska - Rumunia - Węgry w Konstancy, gdzie zajął trzecie miejsce w swej koronnej konkurencji wynikiem 69,70 m.
Na tych samych zawodach brał udział inny reprezentant Polski juniorów Dariusz Rudzik w biegu na 2000 m z przeszkodami uzyskując czas 5:51,96.
Waldemar Wójcicki w 1973 roku startował w spotkaniu Polska - CSRR - Węgry - Rumunia w rzucie oszczepem zajął IV miejsce wynikiem 62,18 m. Mirosława Śmitkowskiego powołano do reprezentacji Kraju na Zawody Przyjaźni w Pollowdiw w 1984 roku, w biegu na 2000 m z przeszkodami sklasyfikowany został na IX miejscu. Kolejnym zawodnikiem, który reprezentował barwy Polski był Artur Goss. Na Zawodach Przyjaźni rozegranych w 1988 roku w Nyyireghaza (Węgry) wywalczył III miejsce w biegu na 2000 m z przeszkodami bardzo dobrym wynikiem 5:43,48. Ogromnym sukcesem zakończył start w meczu Polska - Rumunia w Krakowie miesiąc później, w biegu na 2000 m z przeszkodami rezultatem 5:42,38 poprawił rekord Polski juniorów do lat 18, zdobywając złoty medal.. Krzysztof Hołubowicz po eliminacjach w Austrii, zakwalifikował się na zawody Pucharu Świata w biegach górskich w Zermatt (Szwajcaria) w 1991 roku. W biegu na 1000 m zajął 62 lokatę i był najlepszy z Polaków. Startowały 24 reprezentacje krajów świata.

Dorobek 30-lecia uczestnictwo zawodników sekcji lekkiej atletyki Ludowego Klubu Sportowego przy Zespole Szkół Rolniczych w Rakowicach Wielkich w Mistrzostwach i Igrzyskach zamyka się 53 medalami: 25 złotych, 13 srebrnych, 15 brązowych. W punktacji ogólnej szkół, Zespół Szkół Rolniczych w Rakowicach Wielkich zajmował 14 - 19 miejsce wśród 148 średnio uczestniczących reprezentacji. Podkreślić należy, że rok 1983 był najbardziej owocny w medale i zdobyte punkty, wynikiem czego szkoła zajęła piąte miejsce w Polsce wśród szkół rolniczych.

 

 

Bieżące osiągnięcia sportowe

WYNIKI MISTRZOSTW DOLNEGO ŚLĄSKA SZS W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 14.04.2007r. WROCŁAW:

DZIEWCZĘTA 5 MIEJSCE ZESPOŁOWO NA 19 SZKÓŁ

 • Zapart Aleksandra 6 miejsce 1800m

 • Szeremeta Justyna 12 miejsce 1800m

 • Makowska Natalia 18 miejsce 1800m

 • Jankowska Ewa 24 miejsce 1800m

 • Zimna Natalia 25 miejsce 1800m

 • Drabowicz Izabela 43 miejsce 1800m

CHŁOPCY 4 MIEJSCE ZESPOŁOWO NA 26 SZKÓŁ

 • Kocaj Adrian 9 miejsce 3600m

 • Pisarczyk Piotr 16 miejsce 3600m

 • Wróbel Adam 17 miejsce 3600m

 • Domider Adam 19 miejsce 3600m

 • Langner Łukasz 16 miejsce 2100m

 • Śmitkowski Łukasz 29 miejsce 2100m

 • Ścigan Dawid 30 miejsce 2100m

 • Woźniczka Piotr 31 miejsce 2100m

 • Czyrski Paweł 39 miejsce 2100m

 • Szałapski Arkadiusz 41 miejsce 2100m

WYNIKI I LWÓWECKIEGO SPRAWDZIANU PRZEŁAJOWEGO 10.03.2007 R. LWÓWEK ŚLĄSKI

 • ZAPART ALEKSANDRA 3 miejsce 1500m

 • HOŁUBOWICZ ANITA 4 miejsce 1200m

 • ZAWADZKA DOMINIKA 5 miejsce 1200m

 

 

 

 

Zespół Szkół Ekonomiczno - Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich
Rakowice Wielkie 48
59-600 Lwówek Śląski

tel. (075) 782 43 63
fax. (075) 782 44 94

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

©2023 Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich. All Rights Reserved.

Wyszukaj

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem